Aktuᬮnketa: TOP 10 hudba SF&F seriᬹ

 

Novinky< Novj Star >

 18.7. 2013Autor: E-Wan 

Report ze SoundtraConu 2013

Posledn ronk SoundtraConu je spn za nmi. Report, kter sepsal Kalidor, si mete pest zde, ppadn v Archivu.


 

 24.6. 2013Autor: E-Wan 

Zznamy koncert a dokumenty

Krom pednek a sout se mete na SoundtraConu pijt podvat i na celou adu zajmavch dokument a zznam koncert filmov hudby. Letos jsme si pro vs pipravili hned nkolik lahdek. V ptek v noci od 23 hodin zaneme zznamem koncertu Alien: A Biomechanical Symphony, kter se uskutenil v roce 2008 na mezinrodnm festivalu filmov hudby v Tenerife na Kanrskch ostrovech. Na programu bylo to nejlep ze slavn sci-fi sgy o vetelcch, ke kter hudbu skldali Jerry Goldsmith, James Horner, Elliot Goldenthal a John Frizzell. Jako speciln pdavek zaznla i hudba Briana Tylera z filmu Aliens vs. Predator: Requiem. Hned pot bude od plnoci nsledovat zznam koncertu Hanse Zimmera, kter probhl v roce 2010 v Los Angeles na slavnostn premie sci-fi filmu Potek reisra Christophera Nolana.

V sobotu rno od 9 hodin si rozhodn nenechte ujt zznam koncertu John Williams: Concert in Boston, kter probhl v roce 1997 u pleitosti vydn kompilace The Hollywood Sound a t 2CD specilnch edic Star Wars trilogie. Orchestr Boston Pops pod taktovkou Johna Williamse hrl slavn oscarov melodie a hudbu ze Star Wars trilogie. Veer od 19 hodin vs pak ek dokument Howard Shore: The Lord of the Rings Symphony, kter pojednv o uveden symfonie Pna prsten skladatele Howarda Shora. V dokumentu jsou krom rozhovor s tvrci pouity i zbry ze samotnho koncertu! V noci se pak od 23 hodin mete pijt podvat na zznam koncertu Hollywood in Vienna 2011, kter probhl v roce 2011 na stejnojmennm vdeskm festivalu filmov hudby. Specilnm hostem veera byl tehdy filmov skladatel Alan Silvestri (Nvrat do budoucnosti, Forrest Gump, Mumie se vrac, apod.), jeho tvorb byla vnovna vt st koncertu.

V nedli veer od 18 hodin je na programu zznam koncertu Michel Legrand: Live in Brussels slavnho francouzskho skladatele Michela Legranda (Ti muketi, Nikdy nekej nikdy, Sleinky z Rochefortu, Ppad Thomase Crowna, Yentl, Lto roku 1942), kter probhl v roce 2005 v Bruselu. Posledn projekc letonho SoundtraConu bude dokument s nzvem Erich Wolfgang Korngold: The Adventures of a Wunderkind, kter je vnovan legendrnmu filmovmu skladateli zlat ry Hollywoodu Erichu Wolfgangu Korngoldovi, kter se narodil v Brn. Vechny dokumenty a vtina zznam koncert je vybavena eskmi titulky. Bli informace najdete v programu. Fanouky sci-fi a fantasy jist pote, e vtina zznam koncert (a jeden dokument) obsahuj hudbu prv z film tchto dvou nr oblbench na Festivalu fantazie. Pro tento el Kalidor vytvoil i nsledujc plaktek s informacemi o konkrtnch sci-fi a fantasy filmech, jejich hudba zazn. 

 18.6. 2013Autor: E-Wan 

Soutte se SoundtraConem!

Stejn jako na loskm SoundtraConu se i letos mete tit hned na nkolik sout, na kterch opt mete vyhrt krsn diplomy Hanky Vittkov a spoustu zajmavch soundtrack. Hned v sobotu 29. ervna od 12 hodin vs ek ji tradin poznvaka hudebnch ukzek ze soundtrack s nzvem Soundtrackov hdanky, kterou pro vs pipravil Anthony. Jako obvykle budou ukzky jednodu a clen na irok publikum se zjmem o filmovou hudbu. Doporuujeme vem se soute zastnit, protoe cenu si stejn jako loni odnese hned 10 soutcch, kte poznaj nejvce ukzek! Ten sam den odpoledne v 17 hodin si mete pijt zasoutit v zbavn he Poznej skladatele filmov hudby, jej autorkou a realiztorkou je Hanaan. Z tto poznvaky skladatel si diplom a cenu odnese prvnch 5 spnch soutcch.

Na loskm SoundtraConu si mohli fanouci Johna Williamse otestovat svoje znalosti hudby tohoto vznamnho filmovho skladatele. Letos si E-Wan pipravil podobnou sout pro fanouky dal legendy filmov hudby. Sout Jerryho Goldsmithe probhne v nedli 30. ervna od 12 hodin. Bude opt rozdlena na poznvaku hudebnch ukzek z Goldsmithovch soundtrack a na teoretickou st, ve kter si soutc v nkolika otzkch ov sv znalosti Goldsmithova ivota a dla. Prvnch pt mst si odnese krsn diplom Hanky Vittkov a samozejm i njak ten soundtrack. Absolutn vtz zsk soundtracky hned dva a k tomu diplom s titulem Nejvt fanouek Jerryho Goldsmithe. Vyhlen vtz vech t sout probhne v nedli odpoledne v 17 hodin. Take pokud se nkter z tchto t sout zastnte, tak byste na vyhlen rozhodn nemli chybt!!! V druh sti poadu hned po rozdn cen pak mete diskutovat s leny organizanho tmu o spch a nespch vech dosavadnch ronk SoundtraConu, kter je letos naposledy.

Jist vs zajm, co vechno mete vyhrt za soundtracky. Abychom vs trochu nalkali na to se astnit co nejvce naich sout, tak neprozradme, na kter z nich mete vyhrt ten i onen soundtrack. Pouze prozradme, e vzhledem k potu sout a ocennch mst jich je opravdu hodn! Je jich dokonce tolik, e vichni ti vtzov sout si krom diplomu neodnesou jen jednu cenu, ale hned dv! Podkovat za to meme tdrm sponzorm, kte CDka do sout vnovali. Jsou jimi vydavatelstv soundtrack La-La Land Records, Film Score Monthly a Tadlow Music a td drci z ad soundtrack. Vem sponzorm a drcm srden dkujeme, jmenovit pak Dealerovi, Stevovi, Ziovi, Jamesi Fitzpatrickovi z Tadlow Music, Lukasu Kandallovi z Film Score Monthly a dvojici MV Gerhard a Matt Verboys z La-La Land Records! 

 12.6. 2013Autor: E-Wan 

Pn prsten na SoundtraConu

Leton posledn ronk SoundtraConu bude krom jinho vnovn i hudb ze slavn filmov trilogie Pn prsten reisra Petera Jacksona. Mete se tit na ti pednky, kter postupn rozeberou hudebn tmata ze vech t film. Hned v sobotu odpoledne od 15 hodin to bude pehled hudebnch tmat ze Spoleenstva prstenu. V nedli dopoledne od 10 hodin budou nsledovat Dv ve a veer ve 20 hodin Nvrat krle. Vce informac i s anotacemi najdete v programu.

Krom tchto t pednek se jet v sobotu od 19 hodin mete pijt podvat na dokument s nzvem Howard Shore: The Lord of the Rings Symphony o Symfonii Pna prsten, kterou skladatel Howard Shore vytvoil na podklad sv hudby ze slavn filmov trilogie. Krom rozhovor s autorem dokument obsahuje i velk mnostv zbr ze samotnho koncertnho uveden tto symfonie. U jen kvli nim stoj tento dokument rozhodn za vidn! 

 25.5. 2013Autor: E-Wan 

Program SoundtraConu 2013

Leton SoundtraCon bude zejm posledn! Pokud se chystte do Chotboe pijet a zajm vs, co vechno vs ek, tak se podvejte na n program. Najdete zde nejen kompletn asov rozpis vech pednek, sout a promtn dokument a videozznam koncert, ale i anotace, kter obsahuj strun popis, o em dan poad bude. Podoba programu se samozejm jet me zmnit. Doufme, e vs zaujme a e si leton posledn SoundtraCon pijedete nleit ut! Pipomnme, e na Festival fantazie, na kterm SoundtraCon ve dnech od 28. do 30. ervna 2013 probhne, se mete pihlaovat v systmu AMBER. A pokud tak uinte do konce kvtna, mete uetit a 20% z celkov ceny vstupnho!


 

 13.5. 2013Autor: E-Wan 

Vtzka soute o volsek

Volnou vstupenku na jeden den programu Festivalu fantazie zskv Zuzana Vavrekov, kter stejn jako loni jako jedin sprvn odpovdla na vech 10 otzek na soute. Gratulujeme!!


 

 22.4. 2013Autor: E-Wan 

Sout o volsek

Pro ty z vs, kte se i letos chystte na SoundtraCon, jsme si opt pipravili malou sout, ve kter mte jedinenou monost vyhrt volnou vstupenku na cel den programu Festivalu fantazie, jeho bude SoundtraCon soust. Sta, kdy sprvn odpovte na nsledujcch 10 otzek. Prvnch 5 otzek se tk pmo SoundtraConu (sprvn odpovdi na vtinu z nich najdete na naich strnkch), zatmco ve zbvajcch si provme, jak se orientujete ve svt filmov hudby.
Take hodn tst a smle do toho!

1) V jakm termnu probhne leton est ronk SoundtraConu?
2) Kter skladatel loni prostednictvm videa odpovdal na nae dotazy?
3) Kterm dvma vznamnm eskm skladatelm byly loni vnovny pednky na SoundtraConu?
4) Jak soundtrack zvtzil v na anket Nejlep hudba ze sci-fi, fantasy a hororovch seril?
5) Kter dva zahranin filmov skladatele jste mohli osobn potkat na SoundtraConu?
6) Jak se jmenuje dvorn skladatel reisra J.J. Abramse?
7) Pro kterou slavnou filmovou srii John Williams neskldal hudbu?
Indiana Jones, Star Wars, Harry Potter, Spider-Man, elisti, Jursk park
8) Kte dva skladatel byli v listopadu 2012 hosty charitativn akce Concert For Help?
9) Kdo je autorem hudby k pipravovanmu celoveernmu filmu o Supermanovi?
10) Kter skladatel a za jak soundtrack letos zskal Oscara za nejlep hudbu?

Uzvrka soute je 12. kvtna 2013.
Sv odpovdi poslejte na e-mail soundtracon@sff.cz. V pedmtu ponechte "SoundtraCon - soutez o volnasek". Jinak se toti me stt, e v mail nebude zpracovn. V textu zprvy prosm napite vdy slo otzky a sprvnou odpov. Samozejm nezapomete uvst sv jmno a pjmen, eventueln pezdvku. Ten z vs, kdo sprvn zodpov nejvce otzek, vyhrv a zsk seln kd volsku, kter vtzi nejpozdji do 19. kvtna zaleme mailem. V ppad, e by vs bylo vce se stejnm potem sprvnch odpovd, vtz ten, kdo je odele jako prvn.
Volsek mete pout pi pihlaovn na Festival fantazie v systmu AMBER.


 

 7.3. 2013Autor: E-Wan 

SoundtraCon na Festivalu fantazie 2013

V poad est ronk SoundtraConu probhne v termnu od ptku 28. ervna do nedle 30. ervna. SoundtraCon je uren pro vechny lidi, kte se zajmaj o filmovou hudbu a filmov skladatele. Ji tradin bude soust Festivalu fantazie, kter se bude konat v Chotboi od ptku 28. ervna do nedle 7. ervence 2013. Budeme se tit na vai hojnou ast!


 

< Novj Star >

 

FF baner