Aktuᬮnketa: TOP 10 hudba SF&F seriᬹ

 

Host SoundtraConu 2009

 

  SoundtraCon 2009 navtvili dva velmi vzcn host z Velk Britnie - populrn filmov skladatel Trevor Jones a producent, dirigent a zakladatel spolenosti Tadlow Music v jedn osob James Fitzpatrick.

 

   Trevor Jones
Trevor Jones pat mezi nejvznamj britsk skladatele filmov hudby. Bhem sv tm ticetilet kariry si udlal jmno pedevm dky vysoce kvalitn hudb k fantasy a sci-fi filmm. K tm nejslavnjm pat bezesporu dosud nejlep zfilmovn artuovsk legendy, kultovn Boormanv fantasy film Excalibur. Po tomto velkm spchu nsledovaly dal zajmav fantasy a sci-fi projekty, jakmi byly Temn krystal (The Dark Crystal), Labyrint (Labyrinth), Arachnofobie (Arachnophobia), Freejack (Freejack), Gulliverovy cesty (Gullivers Travels), Smrtihlav (Dark City), Merlin (Merlin), Liga vjimench (The League of Extraordinary Gentlemen) nebo televizn seril Dinotopie (Dinotopia). Velk spchy vak slavil i se svoj prac na historickch filmech. Jeho hudba k Poslednmu Mohyknovi (The Last of the Mohicans) pat k nejpopulrnjm soundtrackm 90. let minulho stolet. Za zmku vak stoj napklad i drama Tinct dn (Thirteen Days), televizn film Cleopatra nebo "hran dokumenty" Fields of Freedom a We Fight to Be Free. Za svou filmovou hudbu zskal nkolik nominac na Zlat glbus, Emmy, cenu BAFTA a cenu Ivora Novella. Pedn a filmovou hudbu i vyuuje. Je profesorem hudby na britsk Nrodn filmov a televizn kole.

Biografii Trevora Jonese i s kompletn filmografi najdete v podrobnm profilu.

Bylo pro ns velkou ct, e Trevor Jones odpovdl na nae pozvn do esk republiky a souhlasil, e ve dnech 4. a 5. ervence 2009 bude hostem SoundtraConu, kter probhl v rmci Festivalu fantazie. Pro vechny fanouky filmov hudby to byla jist velk udlost a jedinen ance, jak se u ns setkat se zahraninm filmovm skladatelem tak zvunho jmna, jakm je prv Trevor Jones. Jeho nvtva v Chotboi zaala v sobotu 4. ervence odpoledne. Ve Velkm sle KD Junior probhla dvouhodinov tlumoen beseda, ve kter n host odpovdal na dotazy fanouk. V nedli 5. ervence odpoledne ml pak Trevor Jones dvouhodinovou pednku, ve kter pohovoil o sv prci filmovho skladatele a o mnoha aspektech tvorby filmov hudby, a to za doprovodu hudebnch ukzek a zbr z film. Po tto lekci filmov hudby nsledovala autogramida a focen s fanouky. Vechny poady s nam vzcnm hostem mly hojnou ast.

Bli informace o programu i s asovm umstnm a anotacemi poad s Trevorem Jonesem najdete v sekci Program.

 

   James Fitzpatrick
James Fitzpatrick je jednm z nejvznamjch britskch producent nahrvek filmov hudby. Produkoval pes 300 soundtrack a vbr filmov hudby. Dlouh lta pracuje jako producent a sten i jako dirigent pro britsk hudebn vydavatelstv Silva Screen Records. Podlel se na vtin jejich kompilac a novch nahrvek starch soundtrack. Za zmku stoj hlavn velmi kvalitn re-recordingy soundtrack Johna Barryho Raise the Titanic, The Lion in Winter, Robin and Marian, The Last Valley a nebo tak Romeo and Juliet Nina Roty, kter nahrl s dirigentem Nicem Rainem. V roce 2001 zaloil vlastn spolenost Tadlow Music, kter zajiuje kompletn servis nahrvn filmov hudby v Praze, Londn, Berln a Bratislav. Najm hudebnky od malch ansmbl a po velk symfonick orchestry, sbory, dirigenty, orchestrtory a aranry. Zajiuje nahrvac studia, zvukae, hudebn supervizi, zvukov mix, stih a mastering. Velkou vtinu alb James Fitzpatrick nahrv v Praze s Filharmoni msta Prahy ve svm oblbenm studiu Smeky. Pod hlavikou Tadlow Music financuje a realizuje kompletn nahrvky soundtrack z dob Zlat ry Hollywoodu, kter z njakho dvodu nejsou k dispozici v kvalit, kterou by si zaslouily. Vtinou proto, e jsou pvodn nahrvky znien nebo ztracen. Nov nahrl napklad kompletn soundtracky The Guns of Navarone, True Grit, The Private Life of Sherlock Holmes, El Cid a nedvno i Oscarem ocenn Exodus.

James Fitzpatrick bhem sv kariry spolupracoval s takovmi skladateli, jakmi jsou Elmer Bernstein, Maurice Jarre, Michael Kamen, Lalo Schifrin, Gabriel Yared, Lee Holdridge, Carl Davis, Rachel Portman, Debbie Wiseman, Stephen Warbeck, Craig Armstrong, Javier Navarette, Kevin Kiner a dal. Velk vtina z nich tak dky Jamesi Fitzpatrickovi vyuila prv slueb praskho studia Smeky, kde vznikly nahrvky soundtrack, jakmi jsou napklad Open Range, The Hitchhikers Guide to the Galaxy, Oliver Twist, Inspector Lynley, Journey to the Center of the Earth nebo Star Wars: The Clone Wars.

Seznam soundtrack a kompilac, na kterch se James Fitzpatrick podlel, najdete v tomto pehledu.

Recenze z nahrvacch frekvenc, kter jsme mli monost navtvit, najdete na OSTwebu:

Carl Davis: The Godless Girl
EL CID vzken ve Smekch
EXODUS: recording sessions

James Fitzpatrick se ji jednou s eskmi fanouky filmov hudby seel. Spolen s dirigentem a aranrem Nicem Rainem byl hostem 18. Soundtrackingu, kter probhl 6. z 2008 v praskm kin Atlas. Ve stejn den veer pak podal v Rudolfinu koncert filmov hudby s nzvem A Night in Hollywood s Filharmoni msta Prahy pod taktovkou Nica Rainea. Loni jsme o tom psali i na naem webu (viz zde). Krtkou report ze setkn a z koncertu i s fotografiemi najdete na OSTwebu.

Jsme velmi rdi, e James Fitzpatrick pijal nae pozvn a pijel na SoundtraCon. V nedli 5. ervence v dvouhodinovm tlumoenm poadu s nzvem James Fitzpatrick: Nahrvn v Praze pohovoil o sv prci producenta nahrvek filmov hudby, o nahrvn v Praze, o hudebnm studiu Smeky, o novch nahrvkch starch soundtrack, o Filharmonii msta Prahy a o slavnch skladatelch, se ktermi ml monost spolupracovat. V prvn sti pednky mli divci mimo jin monost slyet i ukzky nkterch jeho nahrvek a spatit videa z nahrvn. V druh sti byl prostor pro otzky z publika. Pro vechny fanouky filmov hudby to byl velmi zajimav pohled do zkulis vzniku soundtrack.

 

FF baner