Aktuᬮnketa: TOP 10 hudba SF&F seriᬹ

 

Report z 2. ronku SoundtraConu (2009)Musm ct, e kdy jsem se vera vrtil z Chotboe, byl jsem za tch pr dn slun vyerpn, ale spokojen. Ono pozvat jednoho zahraninho hosta je jedna vc, ale dva hosty...to u je peci jen velk zt. Nicmn oproti naemu oekvn byl druh SoundtraCon vce ne spn. Pokusm se te za poslechu Capricy od Beara McCrearyho sepsat pr dek o tom, jak to vechno probhalo.

Kdysi dvno ...vlastn jen ped pti dny ... v dalekm pedalekm msteku na Vysoin...

 

ptek 3.7. 2009 (prequel)
Protoe leton con zanal v sobotu rno, nkte z ns dorazili u v ptek, aby se na sobotu dn pipravili. Nae trojice (tj. pepak, Ubik a moje malikost) dorazila kolem sedm veer. Po registraci a ubytovn jsme li na przkum okol s clem najt E-Wana, abychom se domluvili na pr organizanch vcech. Po veei v Panskm dom (kde teda mimochodem va fakt dobe) jsme si u jen uvali hodiny klidu...na dal dva dny mly bt nae posledn. Nkdo se usadil k deskovm hrm, nkdo se el prospat no a j ... j sedl jak jinak ne k pivku v pjemn spolenosti :-)

 

sobota 4.7. 2009
V devt rno jsme u sedli v zaplnnm Akvrku na zahjen druhho SoundtraConu, kde nm E-Wan mezi seznmovnm s programem krom trailer na SoundtraCon a na Trevora Jonese pustil tak Jonesv videopozdrav fanoukm filmov hudby (esk titulky vytvoil Meridius). Tak jsme si poslechli nazpvan nejznmj hudebn tmata nap. Indiana Jones, Star Wars, James Bond, atd. vetn nejnovjho Termintora v podn Andrew Goldenberga.
Po zahjen nsledovala pednka vod do svta filmov hudby v pepakov skvlm podn, ve kter seznmil vechny ptomn s nejdleitjmi informacemi a terminologi ze svta soundtrack. Pro neznal lo zcela jist o pnosnou pednku. Nsledoval E-Wanv rozbor motiv v klasick trilogii Hvzdnch vlek. Rozhodn zajmav byly informace o tom, kde vude bral Williams inspiraci. O tom by mla bt podrobnj pednka pst rok. Nae mal skupinka si pot zala na obd, poklbosili jsme a pak trad na soute do velkho slu. Po zkuenostech z loska jsme letos tedy pipravili dv soute...jednu leh a jednu urenou pro soundtracke. Ta leh se zamenm na sci-fi & fantasy (hardcore soundtracki v rmci fair play tuhle sout vynechali) se dky drobnm komplikacm s technikou sice zpozdila, ale pesto pilo soutit hodn lid. Aby ne, kdy mezi cenami byl i soundtrack z 1. srie BSG podepsan samotnm Bearem. Bhem zatku soute neekan dorazil druh pozvan host James Fitzpatrick, kterho jsme ekali a veer. Nicmn pohodln se usadil a poslouchal ukzky, kter E-Wan poutl.
A aby to nestailo, bhem soute volal Steve, e pijedou s Trevorem Jonesem tak za 15 minut, take jsme j s Kalidorem a Jitkou Bokovou vytvoili uvtac vbor. Mli jsme monost si ovit, co kal Steve, e pan Jones je naprosto skvl lovk, vc v pohod u bt neme. Byl to fajn pocit setkat se osobn se skladatelem takovho formtu, jakm Trevor Jones bezpochyby je.
Z pepakova vodu do hern hudby jsme stihli pouze st, ponvad jsme pipravovali jet pr vc na hlavn poad dne a to besedu s Trevorem Jonesem. E-Wanovi se tak podailo zrealizovat mj trochu len npad...takovou vtac, estnou str sloenou z postav svta sci-fi. Tak se stalo, e u vchodu velkho slu pivtali Trevora Jonese stormtroopei, princezna Leia, dva Sithov a nkolik dstojnk Impria. Tmto bych rd podkoval vem zastnnm...tedy 501n...bylo to impozantn! Vlastn beseda byla rozhodn podntn a podle toho, co jsem vidl, tak se vichni dobe bavili. Nae obavy z toho, e pijde mlo lid byly neopodstatnn, nebo sl byl pln. Pravdou ale taky je, e jsme jaksi neplnovan (dky potenm problmm s technikou, kter trvaly 20 minut) prothli diskuzi o cca 45 minut, m jsme nechtn naruili program linie jdouc po ns. Tmto se jet jednou omlouvme fanoukm poadu JFK-literrn specil! Tak jsme dky tomuto prodlouen nestihli pednku od Hana'an na tma Hudba ve Star Treku. Abych nezapomnl, na konci besedy vylosoval pan Jones jednoho z tch, kte nm poslali sv dotazy pro Trevora Jonese a kter si odnesl na CD zznam Jonesova koncertu ze panlskho Soncinemadu. Tou astnou vherkyn byla Salla, gratulujeme!
Dal zajmavou pednkou byla nsk filmov hudba od Sally. Bylo zajmav slyet porovnn vchodnch a zpadnch skladatel pc hudbu k nskmu filmu. Obzvl᚝ hudba k filmu Warlords je toho krsnm dkazem (nkter pase byly jak vyit z Pirt z Karibiku). No a pak piel mj kest ohnm, protoe nsledovala moje (vbec prvn) pednka na tma Hudebn svt klasickch western. Klepal jsem se hodn a urit to bylo i znt, ale kad si tm mus projt. Pekvapilo m, e na tu pednku pilo dost lid, ekal jsem tak polovinu. Nikoho jsem neuspal, take to beru jako spch :-) Po skonen ns pr lo na pozdn veei a vrtili jsme se a na posledn pednku Ennio Morricone erotico, kterou si pipravil Kalidor s hlasem propjenm od E-Wana. Sice lo o opakovanou pednku z prvnho ronku conu, ale Kalidor pidal navc jednu ukzku, kter tam pedtm nebyla. Ovem na to jsem byl upozornn, sm bych si toho neviml. Za cel den jsme toho mli dost, zvl᚝ n organizan tm, take jsme to zabalili a li nabrat Slu na dal den, kter ml bt mnohem vyerpvajc.

Fotogalerie (4.7. 2009)

 

nedle 5.7. 2009
V nedli jsme si trochu pispali, protoe dokument o Herrmannovi jsme u vidli posledn. Z toho dvodu jsme pili do Akvrka asi tak v polovin dokumentu. Po nm nsledovalo nco pro nae mlsn jazky. Bodlinka si pro ns pipravila velmi tmaticky ladnou pednku Soundtracky k zakousnut, myleno doslova. Nechala se inspirovat soundtracky z filmu, kde se objevila urit jdlo a pi ukzce poslala mezi lidi tcky s dobrotami (nap. k ukzce z filmu okolda jsme si smlsli na okoldovch pamlscch nebo pak ke konci i na sru pi ukzce z filmu Hon na my). Rozhodn si ns zskala (nejvc mi chutnaly takov mal medov kolky) a j osobn doufm, e pst rok bude v takto tmatick pednce pokraovat. Chvli ped koncem jsem si sebral kameru se stativem a mastil jsem do velkho slu pipravit se na pednku naeho druhho hosta, kterm byl James Fitzpatrick. Nkte z ns se u s Jamesem setkali bu na OSTingu, kde byl jako host s Nicem Rainem, nebo na nahrvn ve Smekch. Kadopdn jeho pednka ... povdal o nahrvn hudby k filmu Hvzn vlky: Klonov vlky (dokument z nahrvn peloil a titulky naasoval Meridius) nebo tak o spoluprci s Nicem Rainem, o Praskm filmovm orchestru atd. ... byla pro vechny ptomn zajmavm zpestenm. Nsledovala pepakova druh pednka o hern hudb, tentokrt z klasickho obdob, tj. z doby pota Commodore 64. Poutn ukzky rozhodn stly za to, zvlt ty remixovan. Ani jsem netuil, e existuj lidi, kte se zabvaj znovunahrvnm hudby z her z 8bitovch pota. Asi nejvce m dostaly ukzky z kompilace Immortal 3, kter nahrl skladatel hern hudby t doby Jan Zottmann.
Den dosud probhal hladce....mon a moc hladce. Ale jak s oblibou kaj v serilu Star Trek: Voyger..."So far so good". Po dvce hern hudby byla na ad nae druh sout uren tm vtm soundtrackskm maniakm (to nemyslm ve zlm, to je poklona). ast byla vce ne slun a odevzdanch formul bylo tak hodn. Na vyhlen obou sout si ale museli soutc pokat...dokonce dle ne bylo zamleno. Po souti jsme se opt pesunuli do velkho slu na pednku naeho hosta Trevor Jonese, kde jsem opt strail s kamerou. No jedno vm jist. Kameraman ze m nikdy nebude :-) Na konci pednky jsme jako bonus pustili 3 videopozdravy...jeden byl od Lukase Kendalla z FSM, zbyl dva od skladatel Christophera Younga a Debbie Wiseman, kte zdravili nejen fanouky filmov hudby, ale tak jmenovit Trevora Jonese. Myslm, e ho to potilo, ale dal pekvapen naeho hosta jet ekaly. E-Wan pedal nejen za n SoundtraCon Team, ale i za vechny fanouky filmov hudby, 3 drky: prvnm byla velmi obshl kniha 1000 eskch div (v anglitin) s vnovnm a podpisy fanouk, druhm byly zasklen, run kreslen obrzky Prahy od Hana'an a poslednm ... tm nejvtm... byla cena SoundtraConu za celoivotn pnos v umn filmov hudby, kterou jsme pro pana Jonese nechali vyrobit. Asi jsme ho hodn pekvapili, trvalo chvli ne opt promluvil. Kadopdn nm pak na pln zvr zaimprovizoval na klvesy, co byl neskuten zitek. Po pednce jsme se pesunuli do Akvrka, kde mla probhnout autogramida. Lid pila spousta, tak nen divu, e pan Jones vypsal zlatou i stbrnou fixu. Jene pak nastal zlom. V sedm veer, kdy mla autogramida konit, jsme se teprve dozvdli, e se tam bude jet natet s panem Jonesem (pr 10minutov) rozhovor. Dote ani nevme, kdo ten rozhovor vlastn dlal, protoe nm o tom nikdo nic neekl, nikdo o tom nevdl. Z 10 minut byla pl hodina a my mli naruen program na zbytek dne. Vzhledem k tomu, e se pak jet pan Jones pesunul na focen s nkolika fanouky a tak s ji zmiovanou 501n, tak se vyhlen vsledk sout a skladby roku nestihlo do osmi hodin uskutenit. Natst tedy E-Wan zachrnil celou situaci tm, e hodinov poad vtsnal do 20 minut, tud soutc o vyhlen, a tak samozejm o ceny, nepili. Mlo to ale za nsledek 20minutov zpodn zbylch pednek, za co se jet jednou omlouvme. Upmn ml jsem toho za cel den vn dost, take jsem byl rd, e na zbytek dne u nemm nic na starosti. V obou soutch bylo 35 ukzek. Zde je seznam vherc obou sout vetn dosaench bod (maximum bylo 70):

Vherci sci-fi & fantasy soute:
umstn nick body
1. msto Sup 56
2. msto Milan Hejtmnek 53
3. msto Nerhinn 45
4. msto Salla 42
5. msto Marsel 32

 

Vherci soundtracksk soute:
umstn nick body
1. msto Meridius 49
2. msto Ubik a betram 48
3. msto Anthony 47
4. msto Zia 46

Pedposledn pednkou byla Hudba v anime od jhershawa. Teda j sice u nco mlo z anime vidl i slyel, ale netuil jsem, jak moc je tenhle nr oblben u nnho pohlav. Akvrko byla zaplnn a pnov byli v menin. Posledn pednka byla na tma Ennio Morricone criminale, kterou si v rmci srie poad o hudb legendrnho italskho skladatele opt skvl pipravil Kalidor s opt propjenm hlasem E-Wanovm. Posledn dva poady byly koncert Johna Williamse Evening at Pops z roku 2002 a plhodinov dokument s Williamsovou ivou hudbou. as vymezen obma poadm jsem strvil v klidu s Kalidorem a Anthonym debatou o soundtracch, hudb a filmech nad dobrm pivkem :-) Host u byli pry, dva nejstresovj dny taky, take dn odpoinek jsme si prvem zaslouili.

Fotogalerie (5.7. 2009)

 

pondl 6.7. 2009
Posledn den SoundtraConu se u nesl v mnohem poklidnjm duchu. Nvtvnost byla sice slab ne v pedchozch dnech (nap. filmu Watchmen se jen velmi tko konkuruje), ale ani to pednejc neodradilo. Den zaal promtnutm prvn sti TV filmu Merlin s hudbou Trevora Jonese. Pak nsledovaly 2 pednky od Arlondie, kter mimochodem moc dobe hraje na klvesy, zamen pevn na hudebn teorii a rzn postupy pi skldn hudby. Ti, kte hraj na njak nstroj, se nejsp nedovdli nic novho, ale pro ty ostatn z ns to byl peci jen jin pohled na hudbu. Po Arlondii jsme si poslechli E-Wanovu pednku o hudb ze Supermana. Hlka "It's a bird....it's a plan...it's Superman!" je tak star jako ten komiks sm. Zajmav (a z dnenho pohledu i smvn) byly urit videoukzky ze starch seril o Supermanovi. Po obd, kter se tentokrte skldal ze ty srovch (a moc dobrch) toast, jsem byl zvdav na Arlondiin poad Soundtrackovn. Ne poad zaal, nechal jsem si od Arlondie zahrt vodn skladbu z westernu Tenkrt na Zpad...za to moc dkuju :-) Arlondie tenhle poad vzala spe jako relaxan s tm, e si tam prost zahrajem nae oblben skladby. Krom tedy klves se sely tak dv hrky na fltnu a dv basov kytary. Pi ncviku skladby Duel of the Fates se zapojili i nkte ptomn z poslucha tm, e msto sbor hrli na kazoo. Musm uznat, e nkter pase znly vn dost zajmav. Taky nesmm zapomenout na dal dva pitomn s dvky a chesttkem. Ze Star Wars se jet zkouelo tma princezny Leiy, pak se hri pesunuli k Pnu prsten, odkud zkoueli tma Roklinky a Kraje. Za poslech to fakt stlo. Kdyby mli monost se den ped tm sehrt, znlo by to skvle...zvl᚝ s tma kazoo :-)
Pak jsem piel na adu j a moje tma Evropa a westernov hudba. Kdy u nic, aspo jsem ke konci lidi troku pobavil jazzov ladnou pohebn skladbou Il Funerale z westernu Bh odpout, j ne! od skladatele C. Rustichelliho, kter znla velijak, jen ne pohebn. No a po moj pednce jsme se pesunuli do velkho slu na Hudebn duel Star Wars vs. Harry Potter, j opt i s kamerou. Musm ct, e nco takovho jsem neekal!!! Bylo to naprosto senzan, dobe napsan dialogy, skvl vybran hudebn ukzky apod. E-Wan dokzal, e z improvizace me vzejt poveden scnka. Obzv᚝ se mi lbil souboj mezi Darth Vaderem a Voldemortem byl...no prost jsem se za tou kamerou musel smt, a m chytaly kee :-) Vsledkem bylo vtzstv Star Wars, ale bylo to tsn. Dost m mrz, e jsem propsl pedel dva duely. Po tm dvouhodinov show jsme se opt pohrouili do pednek. Salla nm ekla pr vc o dal skupin, kter vyrb trailerovou hudbu - E(xperimental). S(ound). Posthumus. Nkter skladby znly fakt dobe, ale asto se v trailerech opakuj ty sam dokola jen jinak sesthan. Dal pednkou...a bez nadszky s nejvtm potem poslucha za tanhle den...byl Vampv rozbor motiv z kultovnho svta StarGate zamenho pedevm na motivy ze serilu StarGate SG-1 (od 6. ady ve). Od osmi veer mla Hana'an ve velkm sle pednku na tma Plstolet hudby ve sci-fi, co bylo pokraovn z minula. Tentokrt jste mli monost si poslechnout ukzky ze sci-fi film z let 2001-2004. Pst rok se mete tit na dal vrku :-) No a posledn pednka byla o rozborech motiv Indiana Jonese (ze vech 4 film), kterou si pipravil E-Wan.
Na zvr conu se pustila druh st TV filmu Merlin. as vnovan Merlinovi jsem s E-Wanem, Sallou a Vampem strvili na baru u moc dobe chutnajc medoviny. Po Merlinovi nastal as klidu...tu naatou druhou lahvinku medoviny jsme si vzali dol sebou, aby nm to lo lpe od ruky...a pak jsme se opt pesunuli k baru, kde jsme otevenm tet lahvinky oslavili konec druhho SoundtraConu. Nakonec jsme skonili ve velkm sle na dizzzkotce, kterou jsem teda po pl hodin opustil, protoe jsem brzo rno vstval na vlak.

Fotogalerie (6.7. 2009)

 

ter 7.7. 2009 (sequel neboli zvr)
Teda e by se mi chtlo vstvat, to jako ne. Ale co se dalo dlat. SoundtraCon skonil a j musel ve stedu do prce...hmmm...po takovm vkendu pjemn pedstava. Tak se stalo, e Ubik a j jsme po osm hodin rann vyrazili na ndra a jeli zptky do Prahy. Cestu si nijak zvl᚝ nepamatuju, skoro celou jsem ji prospal. Kdy jsem dorazil dom, sthl jsem natoen videa z kazet a padl jsem za vlast. Nashle za rok :-)

Zazvonil zvonec a conu byl konec.

 

Text: Fighter, Foto: Kalidor, Geoffrey, Randalf, Fighter, Patrik Weiss
Copyright 9.7. 2009 SoundtraCon Team

 

FF baner