Aktuᬮnketa: TOP 10 hudba SF&F seriᬹ

 

Report z 5. ronku SoundtraConu (2012)(fotogalerie z prbhu SoundtraConu je na konci reportu)

  ptek 29.6. 2012
Rok ubhl jako voda a s horkm ltem piel i pt ronk SoundtraConu. O konn Festivalu fantazie neklamn nasvdovala i sten vylidnn Chotbo, jej st obyvatelstva se doma zabarikdovala ped njezdy Darth Vader, Stormtrooper, Harry Potter, elf, Spock, Emo pzrak a dalch existenc, zatmco druh st obyvatelstva prchla do pilehlch hvozd vykvajc v bezpe konec festivalu. Ptel j tam vak byl, chotboick pivo pil a soutil. O psobivosti pednek snad ani neteba chvly pt, a o mnostv skvlch sout? Jakbysmet. A letos nebyl host, bavili jsme se vc ne dost. Na zkladnou se stala zrcadlov mstnost jej kapacita zdla se nm uspokojiv. Na zahjen SoundtraConu nm E-Wan ji tradin pedstavil kompletn program a pidal i pr ochutnvek z vybranch pednek. Po zahjen piel na adu Anthony, jen si letos pipravil opravdu pestrou klu pednek vetn jedn soundtracksk soute! Hned prvn pednka se tkala hudby ve filmov sze o Vetelcch. Mohli jsme tak porovnat, jak si poradili Jerry Goldsmith, James Horner i Elliot Goldenthal s Vetelci, tedy s jejich hudebnm ztvrnnm. Velmi zajmav bylo i zjitn, e ne vdy je spoluprce skladatele s reisrem idylick. Po Vetelcch pila na adu sout o superhrdinech, kterou pipravil E-Wan, a my si otestovali, jestli vbec znme hudebn motivy zfilmovanch komiksovch superhrdin. Nsledovala Bodlinka a jej pednka o hudb ve veerncch. Jej pednky jsou ji kultovn a t se velk oblib u nvtvnk festivalu. Zbytek veera byl zasvcen naemu oslavenci - Johnu Williamsovi, kter letos slavil osmdest narozeniny. E-Wan pro tuto pleitost pipravil podrobnou prezentaci hudebn tvorby tohoto gnia se spoustou zajmavost, zakonenou zznamem koncertu Johna Williamse z roku 1997.

  sobota 30.6. 2012
Sobotn rno zapoalo E-Wanovou pednkou plnou bollywoodskch melodi a stala se tak i pedzvst veern prty, na kterou se vichni fanouci netradin, orientln show tili. Kdo piel rno nalano, mohl se vzpt najst dosytosti Soundtracky k zakousnut, nebo-li populrn, kulinsko-soundtrackovou pednkou Bodlinky. O Johnu Williamsovi pokraovala dal z pednek, tentokrt o kauzch, do nich se dostal kvli dajnmu vykrdn jinch skladatel. Velmi bizarn psobily zvlt obvinn amatrskch hudebnk. Ti Johna Williamse v nkolika ppadech nakli z vykrdn "jejich" melodi, kter se vak k um Johna Williamse st mohly dostat. Po soudn kauze piel na adu koncert, a to pmo zznam koncertu z haly, kter m dajn nejlep akustiku na svt - Walt Disney Concert Hall Gala. Letos jsme mli natst v programu vymezen pauzy na obdy a veee, dky emu jsme nemuseli truchlit nad na nadmrnou absenc na pednkch. Letos se pro m a Anthonyho stala jedinou navtvovanou restaurac nae oblben asijsk Thang Long. Pt rok hdm tomu nebude jinak, jeliko rok od roku se jejich jdelnek rozrst a ceny tento rst natst ignoruj. Na obd jsem ml zejm njak asijsk ivotabudi ponvad v poobdov soundtracksk souti jsem vyhrl. Avak vtzstv mou pokorou a skromnost nezacloumalo ani o p, a tak i dle budu doufm vyhrvat. Povzbuzen eufri z vtzstv a cdkami v batohu vetn krsnho diplomu od Hana'an, vrhl jsem se za katedru jakoto pednejc a pednesl (doslova) mou jedinou pednku o Luboi Fierovi. O jejm spchu a zaujet nemohu soudit objektivn, lbila-li se vak Fierova hudba by jen jedinmu lovku, byl bych nadmru poten. Po mn usedl na pednejc idli E-Wan a j si s chut poslechl pednku o hudb Jerryho Goldsmithe v kultovnm sci-fi Star Trek: The Motion Picture. Na n byla obzvlt poutav E-Wanova podrobn analza netradinch nstroj, pomoc nich vytvoil J.Goldsmith zvuky skoro jako ze vzdlench galaxi. V dal pednce jsme si mohli poslechnout dky kpt. Jackovi hudbu v trailerech a pot ji nae kroky mily opt do stravovacho zazen Thang Long. Veern pednkovou pas odstartovala Salla serilovmi tny filmovch mistr a po n pily na adu tny a metalovho raen v podn Randalfa. Kdo ml pocit, e se na SoundtraConu mlo bl, ml nsledn dky Anthonymu pleitost poslechnout si jak zn hudba pro Hannibala Lectera a zrove se pesvdit, e to me bt i velice lbiv poslech. Na sobotn veer byla pichystna velk tanen prty v rytmu bollywoodskch melodi. Jej nvtvnci se dlouho ostchali vstoupit, ale sl se nakonec docela naplnil a po pr minutch se ji trsalo o sto est. Zlatm hebem veera bylo vystoupen tanen skupiny Aaja Nachle a mnoz nvtvnci vyuili zapjench tk pro spolen kepen s tanenicemi. Mn bohuel nestaily ani 2 piva na osmlen vstoupit na tanen parket coby tanenk, a tak jsem se odpotcel spt na hotel.

  nedle 1.7. 2012
Nedln program SoundtraConu odstartoval dokument o minimalistickm skladateli filmov hudby Philipu Glassovi. V tento rann as mstnost SoundtraConu obas zeje przdnotou z dvodu ponocovn velk sti fanouk. Avak nyn se kupodivu dostavil celkem uspokojiv poet zjemc a tak Anthony nemusel litovat asnho vstvn, aby dokument promtnul. Pot nsledovala Bodlinina dal ze srie pednek o hudb ze svta pohdek, nyn to byla hudba z eskch pohdek 70. let. Jakmile zazvonil zvonec a pohdkm byl konec, piel na adu Anthony s nejzajmavjmi soundtracky roku 2011, a to u byla mstnost SoundtraConu nabit k prasknut. M osobn nejvc pekvapila a zaujala videoukzka s izolovanou hudebn stopou z filmu Soul Surfer, kter se skladateli M.Beltramimu opravdu velmi zdaila. Nen proto pekvapenm, e tento soundtrack atakoval nejvy pky v anket TOP soundtrack roku 2011 u eskch fanouk. Po dokumentu a pednkch byl as opt na njakou sout. Tou byla "Sout Johna Williamse" a v n triumfoval Anthony s neuvitelnmi 47 body z 50. Jedin zmna soundtrack "Star Wars V. - Imprium vrac der" a "Star Wars VI. - Nvrat Jediho" ho dlila od absolutnho maxima bod. Po nron souti jsme naerpali sly r a Bobikou v Thang Longu, a pot si vyslechli vyhlen "Top 10 hudba SF&F seril". K mmu poten vyhrla jednoznan Battlestar Galactica, kter si to urit zaslou, protoe z nkterch nominovanch serilovch soundtrack jsem osobn mimo povedenho stednho motivu nenael zalben ve zbvajcch skladbch danho soundtracku. Pednejc role se po Anthonym zhostila Hana'an a zavzpomnala na sv velmi populrn hudebn kln v pti roncch Hudebnch duel. tvrt hodina odpoledn byla zasvcena vyhlen vtz sout a zrove vtznho soundtracku roku 2011. Tm se stal (opt k mmu velkmu poten) ndhern soundtrack "W.E." dosud pomrn mlo znmho polskho skladatele Abela Korzeniowskho. O tomto skladateli jist jet mnoho uslyme a j mu peji hodn dalch skvlch hudebnch npad, jak nm ji pedvedl ve svch soundtracch "Bitva o planetu Terra 3D", "Single Man" i "Copernicus Star". I pes absenci hosta na letonm ronku SoundtraConu jsme mli velmi vzcnou pleitost zhldnout videorozhovor, kter pmo pro ns natoil svtoznm skladatel Bear McCreary. Na tomto videu si asov vyten Bear McCreary a jeho spolupracovnci dali oividn zleet, jeliko se nenesl v amatrsky narychlo natoenm duchu, ale naopak byl velmi peliv zpracovn vetn videoukzek a hudebnho podkladu bhem rozhovoru. O tomto skladateli byla i nsledujc pednka, ve kter ns Salla seznmila se soundtracky Beara McCrearyho mimo Battlestar Galactiku. Veernm programem pokraovala Salla a my si mohli pipomenout dalho vznamnho eskho skladatele filmov hudby - Zdeka Liku. Z hnch tn Zdeka Liky jsme se penesli k satanskm tnm, aneb k Anthonyho pednce o belsk hudb srie The Omen. Zazpvali jsme si Ave Satani a po Omenovi piel Dr.Who a s nm zznam koncertu z roku 2010. J s Anthonym jsme usoudili, e je as poslechnout si i jin zajmav pednky na Festivalu fantazie a msto Dr.Who jsme vybrali mezi dvmi prapodivn znjcmi pednkami "Sexualita upr a vlkodlak" a "Slash sex in HP (Harry Potter) fiction". Bizarnjm nzvem zvtzila druh v poad a tak jsme vyrazili hledat mstnost .35 v Sokolovn, kde se tato duchapln zleitost mla konat. Po opatrnm vkroen do jmy lvov jsme byli okamit zaskoeni nadenm ohlasem pednejc Ness se slovy "hur, konen tu mme i chlapy!". V tu chvli by se v ns krve nedoezal, jeliko jsme neznajc anotaci znejistili, zda-li je to opravdu pednka nebo workshop. Pro jistotu jsme obsadili strategicky vhodn pozice u vchodu a se zaujetm ve tvi obhleli obecenstvo, pednejc a vbec snaili se vt do entuziasmem naskl atmosfry dychtivho obecenstva. Ze zatku jsme mli problm odhadnout, zda-li ji pednka zaala nebo jet probh voln debata pednejc s nvtvnicemi v prvnch adch. Jedna ze sleen pronesla odzbrojujc, do morku kosti pohorujc stnost, e kdy la do spolench (!!!) sprch tak tam normln narazila na chlapa! Nato se ozvaly spolusedc se slovy "no a co jsi vidla?". Pohoren slena odvtila "no nic, m ten chlap vbec nezajmal". Natst tuto duchaplnou debatu odmvla Ness se slovy "ty se prost ca". Vedlejm dsledkem tto debaty bylo i probuzen posluchae ped nmi jen se s neskrvanm zaujetm obrtil na ns se slovy "my tu mme i spolen sprchy?". Tmto pozoruhodnm zjitnm dkybohu voln debata ustala a zaala vlastn etba pln nestydatch slov, o kterch J. K. Rowlingov ve svch knihch rozhodn nepsala. Prozeli jsme co znamenaj slova "slash sex" a radji bychom to snad ani vdt nechtli. V povdkch, kter etla Ness, nebyla ani jedna ensk postava a v situacch, do nich se musk postavy z bradavickho okrsku dostaly, bylo tlesn lsky vc ne hanba. Nejlep chvle tto "pednky" pekvapiv nesouvisela se samotnou ivou etbou, ale pila a ve chvli, kdy kolem ns provanul pav, naftalnov odr a zjevil se i jeho zdroj - tesilov odn ddula se sovkou v ruce, kter pes sv tkotonn sodofke nevcn zral stdav do papru co ml v ruce a na lern pednejc Ness, jen etla sv peprn urny. Jet ne dospla k point povdky, ddula s hrzou procitnul, e se nenachz v smoce, vzal nohy na ramena a se slovy "to to sem nechtl" upaloval pry rychlost zvodnho hlemd z Nekonenho pbhu. Jakmile vechny kombinace dvojic muskch postav byly vyerpny, pily na adu tko popisovateln videa. Tmi byla estrda spsn ukonena a my se s pocitem pepaden mozkomory vrtili do star dobr zkladny SoundtraConu, vylit nai destruovanou mysl lbeznmi tny Ennia Morriconeho zznamem koncertu z Verony 2002.

Vsledky Soute Johna Williamse :
UmstnNickPoet bod
1. Anthony47
2. Salla31
3. golfoxovox 26
4. Hana'an25
5. Thea (Jana) & rka11
6. Kalidor10

A to u byl bohuel pln posledn bod programu letonho SoundtraConu a nm nezbvalo ne zat balit kufry, cdka a diplomy, a chystat se na cestu dom (tedy ti z ns, co zde byli pouze na SoundtraCon). Musm jako ji kadoron konstatovat svou radost a dobr pocity z toho, e jsem slyel mnoho skvlch pednek a seel se opt se svmi kamardy, co maj rdi filmovou hudbu. Kdo tu byl jednou, pt se vrt. S na partou, rozehranou, nashledanou.

Fotogalerie

 

Text: Kalidor; Foto: Kalidor
Copyright 7.7. 2012 SoundtraCon Team

 

FF baner