Aktuᬮnketa: TOP 10 hudba SF&F seriᬹ

 

Report ze 6. ronku SoundtraConu (2013)(fotogalerie z prbhu SoundtraConu je na konci reportu)

Leton SoundtraCon byl s nejvt pravdpodobnost posledn, a s touto skutenost jsme k tomu pistupovali - ut si ho co nejvc.

  ptek 28.6. 2013
Zanat con se zatkem Festivalu Fantazie s sebou nese jedno riziko - registran nval. A ten byl letos opravdu kolosln. Po hodinovm stn ve front jsem byl tak otupl, e jsem zaal zapomnat, pro v n stojm. Jakmile jsem vak byl obdarovn oblkou s barevnmi paprky a igelitkou s asopisy, rychle jsem se vrtil do reality. Dky enormnmu nvalu pi registraci mlokdo stail stihnout "Zahjen SoundtraConu 2013", ale od "Hudby fantasy film 2010 - 2012" v podn Hana'an se to u rozjelo na plno. Velkho ohlasu a mm favoritem byla pten E-Wanova pednka "Nejslavnj filmov melodie", tolik nostalgick hudby najednou, to je vskutku velkolep hudebn zitek. Nen ani divu, e v TOPce nejslavnjch melodi kraluj hudebn motivy jednoho z nejvtch skladatel filmov hudby - Johna Williamse. Po neslavnjch melodich jsme se penesli do eskch luh a hj abychom si poslechli hudbu z eskch pohdek, a e jich je! Bodlinka letos prezentovala obdivuhodn mnostv psn a melodi z vce i mn znmch pohdek, a kdo chtl, mohl si i zazpvat (vloni jsme tum naposledy zpvali u Omena). Po Bodlince piel na adu Anthony s prvn st z dvojice pednek o populrnm nmeckm skladateli Hansi Zimmerovi. Nejvtho ohlasu se patrn dostalo interview, ve kterm Hans Zimmer plynule pechz z nminy do agnlitiny, a naopak. Kdo jet nezail to prav koncertn opojen, mohl usednout a zaposlouchat se do libozvunch tn doprovzejcch filmy o vetelcch - "Alien: A Biomechanical Symphony ", po kterch se sladce usnalo asi mlokomu. Komu byl jeden koncert mlo, mohl si jet ut posledn pten koncert "Hans Zimmer: Inception Concert", kterm se prvn den SoundtraConu zavril.

  sobota 29.6. 2013
Rno je nejlep zanat pozvolna a nejlpe pjemnm poslechem hudby. Tm byl pro sobotn rann ptata videozznam koncertu Johna Williamse z Bostonu, po nm se hladov posluchai dosyta najedli pi (pro hypoglykemiky vhodn) pednce "Soundtracky k zakousnut" na dvorn kuchaky a vhlasn pohdkky Bodlinky. Po Bodlininch gurmnskch klenotech jsem pokraoval j s "Klenoty eskoslovensk filmov hudby", kter doufm potily nejednoho fanouka tuzemsk filmov hudby. derem poledne Anthony rozdal papry a propisky, a na adu pila sout "Soundtrackov hdanky", v n jsem slavil svj ivotn spch. Po souti jsme se rozprchli do nejblich restauranch zazen naplnit bicha a vyprzdnit penenky. J s Anthonym jsme zstali opt vrni oblben vietnamsk restauraci, ve kter jsme se stravovali cel SoundtraCon. Syt a spokojen jsme naslouchali E-Wanov vyprvn o evropskch festivalech filmov hudby, kterm zapoal sobotn odpoledn program. Pt rok, pokud SoundtraCon ji opravdu nebude, nvtva festival v Cordb i na Tenerife to jist. Po festivalech filmov hudby jsme se penesli do Stedozem, kterou ns provzela Bodlinka s cyklem penek vnovanch hudb z cel trilogie Pna Prsten. Letos jsme si jakoto SoundtraCon Team udlali radost a Anthony dal dohromady pednku sloenou ist z naich nejoblbenjch soundtrack - "TOP 10 SoundtraConu". Ta m jednak velmi potila, na druhou stranu trochu pekvapila mnostvm relaxanch soundtrack v m TOPce. Proto jsem se i divil, e pi prezentaci ukzek z mch oblbench soundtrack nikdo neusnul. Protoe jsme dlouho nesoutili, nsledovala poznvac sout "Poznej skladatele filmov hudby", kde nm Hana'an potrpila mozkov zvity a my horko-tko vzpomnali na tve svtovch skladatel. Po souti nsledovaly opery, a to ne jen tak ledajak! Pm penosy digitln penen do kin po celm svt z Metropolitn opery v New Yorku, to je vce ne nevedn zitek. Vpravou, nejlepmi pvci a pvkynmi, se tmto opernm pedstavenm mloco vyrovn. Jen je dleit obas si dvat pozor na aktuln proveden opery, jeliko produkce si obas zasad dj do libovoln (s originlnm pojetm na hony vzdlen) doby. Po opee dokument pijde vhod, obzvl᚝ jedn-li se o dokument o vzniku a koncertnm uveden symfonie Pna prsten skladatele Howarda Shora. Nsledovala Randalfova ji tradin pednka "Soundtrack trochu jinak", kterou nm poukzal na zajmav cover verze znmch soundtrack. A protoe dlouho nebyla dn pohdka, na scnu pila Bodlinka s druhou vrkou hudbou z pohdek 80. let a posledn monost zazpvat si hity naeho mld. Dky velkmu ohlasu losk soute s hudbou superhrdin se letos E-Wan rozhodl vnovat tmto superhrdinskm motivm celou pednku a odmnou nm byla pestr kla skvlch hudebnch motiv (nap. toho s ervenmi spory). Na zvr sobotnho veera byl zaazen videozznam koncertu, a to pmo galakoncertu na vdeskm festivalu filmov hudby z roku 2011 "Hollywood in Vienna", kde byl specilnm hostem veera filmov skladatel Alan Silvestri.

  nedle 30.6. 2013
Neznm lep dobit energie po rnu ne pi populrn E-Wanov pednce "Dobr rno s Bollywoodem". Pr pestrobarevnch scn s indickmi krasavicemi doprovzenmi uhranivou, rytmickou hudbou a hned je den veselej. Z Indie jsme se penesli na Nov Zland, tedy do Stedozem, a vychutnali si druhou st z Bodlininy trilogie melodi z Pna Prsten. Kdo chtl vdt, kter losk soundtracky stly za povimnut, mohl se nechat inspirovat Anthonyho prezentac "TOP soundtracky roku 2012". Posledn sout SoundtraConu a mm nejvtm osobnm fiaskem z neznalosti byla "Sout Jerryho Goldsmithe", kterou s pehledem a nam obdivem vyhrl nejvt Goldsmithv fanouek Anthony. Nsledovala pauza na obd, v naem ppad opt Thang Long, a na ad byla "Historie hudby k historickm filmm", kde nm prvodkyn vpravnch, historickch velkofilm byla terick Hana'an. Po zlat e filmov hudby jsme se zaposlouchali do Anthonyho druh pednky o nejvraznjm souasnm skladateli filmov hudby - Hansi Zimmerovi. M osobn velmi zaujal Zimmerv posledn hudebn poin - soundtrack k novmu Supermanovi - Man of Steel. Zimmera vystdaly opern rie z Metropolitn opery, tedy pokraovn E-Wanovy prezentace oper v kin, tentokrte ze sezn 2010 - 2013. J byl obzvl᚝ naden z upoutvky na seznu 2013-2014, a rozhodn si nenechm ujt alespo operu Prince Igor s famzn hudbou Alexandera Borodina. tvrtou hodinou odpoledn zapoalo vyhlen vsledk sout, kde o mnostv cen nebyla nouze. Posledn ronk SoundtraConu jsme byli tak td, e cenu vyhrl i ten, kdo se jen zastnil a sprvn se podepsal na soutn list. Soust tohoto vyhlen byla i diskuze, ve kter jsme debatovali s ptomnmi o spch i zklamnch bhem let podn SoundtraConu. Na spraven nlady jsme si nsledn pustili koncert Michela Legranda a vechny chmury byly zaehnny. Aby byl program SoundtraConu kompletn, nesmla chybt ani trailerov hudba v podn kapitna Jacka. Kdo m rd tento styl filmov hudby v podn Two Steps From Hell i X-Ray Dog, piel si na sv. Osm hodina veern znamenala posledn nvrat do Stedozem s Bodlinkou a posledn lnek LOTR trilogie - Nvrat krle. Ti, co rdi soundtracky ze sci-fi film, navtvili pednku "Hudba sci-fi film 2010 - 2012 ", kterou ns provzela Hanaan. Dal z oblbench loskch pednek byla "Alien: Hudba k vetel trilogii", kterou letos Anthony s potenm zopakoval. No a nakonec nepiel Japonec, ale Erich Wolfgang Korngold, tedy dokument o naem rodkovi z Brna a svtovm skladateli v jedn osob.

eho si na letonm SoundtraConu nejvce vm je setkn s kamardy, se ktermi ji lta SoundtraCon pipravujeme. Letos dky skutenosti, e je to SoundtraCon posledn, jsme si na sebe nali vce asu, ne-li kdykoli pedtm v tom hektickm shonu conu, a z toho mm nejvt radost. Doufm, e i kdy bylo eeno "posledn SoundtraCon", tak nikdy nekej nikdy. Najdou-li se nov due, co obohat nae prodl ady SoundtraCon teamu, teba se SoundtraCon navrt.

Fotogalerie

 

Text: Kalidor; Foto: Kalidor
Copyright 8.7. 2013 SoundtraCon Team

 

FF baner