Aktuᬮnketa: TOP 10 hudba SF&F seriᬹ

 

Extra 2011


2011 | 2012 | 2013

SoundraCon to nejsou jenom pednky, poznvac soute a projekce dokument a zznam koncert. V jeho programu najdete i celou adu specilnch poad, jakmi jsou napklad besedy se zajmavmi hosty, autogramidy, rzn ankety, zbavn soute a tanen veery. Prv o tchto extra poadech se postupn dovte bli informace na tto strnce.

Ptek 1.7. 20:00 - sobota 2.7. 18:00 (vechny budovy programu Festivalu fantazie)

Krom poznvac soute s nzvem Soundtrackov hdanky (probhne v sobotu 2.7. ve 12 hodin), se vichni fanouci filmov hudby, kte maj soutivho ducha, letos mohou zastnit dal zajmav soute. Jedn se o tm bojovou hru Najdi a poznej skladatele a jejich soundtracky. Jak u nzev napovd, astnci budou mt za kol poznat skladatele podle fotografi (bude k dispozici npovda) a piazovat k nim obrzky cover soundtrack, ke kterm tito skladatel napsali hudbu. Po prostorch budov, ve kterch probh program Festivalu fantazie, budou jako vzdoba rozmstnny plaktky ve formtu A4. Celkem jich bude 8. Na kadm plaktku budou fotografie 3 skladatel, kad bude oznaen psmenem a zrove na nm bude i nkolik obrzk pebal soundtrack. U kadho soundtracku bude uvedeno slo.

Soutc si ponaje zahjenm SoundtraConu, kter zane v ptek 1.7. ve 20 hodin, vyzvednou v mstnosti 33 v sokolovn soutn formul. Do tohoto formule postupn vypln k psmenm A a W jmno skladatele, jeho obrzek byl tmto psmenen oznaen (samozejm pouze pokud ho poznaj). Zrove vepou do jeho dku i sla pebal vech soundtrack z plaktk, kter si mysl, e prv tento skladatel sloil. Nejpozdji v sobotu 2.7. v 18 hodin pak sv vyplnn formule (teba jen sten) odevzdaj v mstnosti 33 hlavn organiztorce soute, kterou je Hanaan. Vsledky budou vyhleny na stejnm mst hodinu pot, tedy v 19:00. Prvn ti soutc, kte poznaj nejvce skladatel a sprvn k nim piad soundtracky, zskaj nejvy poet bod a obdr diplom a jako cenu i njak to CD s filmovou hudbou.


Ptek 1.7. 23:00 (velk sl 12 sportovn haly)

Na loskm SoundtraConu jsme poprv do programu zaadili diskotku sestavenou z psniek ze soundtrack. Soundtrackotka, jak jsme tuto tanen prty nazvali, u vs mla spch a tak jsme se rozhodli ji letos zopakovat. Pokud si tedy chcete zatancovat a mte rdi psniky ze soundtrack, tak pijte zase protanit noc na diskotce pln psniek ze vech monch film a seril. Mete se opt tit jak na populrn filmov psn ovnen rznmi cenami, tak i na notoricky znm tanen hity, o kterch jste teba ani nevdli, e zaznly v njakm filmu i serilu nebo se objevily na njakm soundtracku. Na velkou filmovou tanrnu se v ptek 1. ervence od 23:00 na nkolik hodin promn velk sl sportovn haly. Letos se ve vbru psn zamme na hudebn, tanen a muziklov filmy a na tanen scny z film. Jako poctu legendrnmu filmovmu skladateli Johnu Barrymu, kter ns zatkem roku opustil, vak zavtme i do svta slavnch titulnch psn Jamese Bonda a dalch tajnch agent. nrov se pak mete tit pedevm na klasick disco, pop a elektronickou tanen hudbu. Veerem ns budou zpvem provzet jak zapomenut hvzdiky, tak i ty nejvt hvzdy pop music a nejslavnj hudebn skupiny. Pedem upozorujeme, e letos nebudeme hrt na pn!!!


Sobota 2.7. 14:00 (Digitln kino Chotbo)

Jak jsme ji dve oznmili, letonm zahraninm hostem SoundtraConu bude John Ottman (bli informace o nm najdete v sekci Host). O tomto americkm skladateli, stihai a reisrovi a jeho tvorb se mete dovdt pmo z jeho st na dvouhodinov tlumoen besed, kter se bude konat v sobotu 2. ervence od 14 hodin v digitlnm kin Chotbo. Poadatel Festivalu fantazie na vechny akce podan v kin mus vydvat mstenky, kter vs teprve oprvn ke vstupu do kinoslu. Podobn jako v jakmkoli podobnm kin budou tyto lstky vzny na konkrtn msta. Mstenku si za 30 K budete moct koupit pmo v kin. Jejich prodej zane ji v ptek 1.7. rno a skon v sobotu tsn ped besedou.


Sobota 2.7. 16:00 (velk sl KD Junior)

Po sobotn dvouhodinov besed a krtk pestvce bude nsledovat autogramida Johna Ottmana a ppadn focen s fanouky. Pokud se beseda neprothne, autogramida zane v 16 hodin a z kina se pesune do velkho slu v KD Junior. Podepsat si samozejm budete moct nechat jak originln soundtracky Johna Ottmana, tak i DVD s filmy, ke kterm dlal hudbu i je sthal nebo reroval, filmov plakty, apod. Krom toho budou samozejm opt k dispozici fotografie, kter si budete moct pmo na mst zakoupit za 50 K. Na vbr budete mt z tchto dvou variant (ob ve formtu 15x21cm):Podobn jako u pedelch dvou host Trevora Jonese a Petra Hapky nebude focen nijak organizovan s profesionlnm fotografem. Na mst bude ale ptomen fotograf Festivalu fantazie Roman Kresta (alias Randalf). Kad se bude moct s Johnem Ottmanem samozejm vyfotit i s pouitm vlastnch pstroj. V ppad pknho poas se fotografovn bude konat na nedalek louce, kde se nakonec uskuten i hromadn fotografie ptomnch fanouk s Johnem Ottmanem.


Nedle 3.7. 15:00 (velk sl KD Junior)

Hudebn duel se letos odehraje ji popt. Tato zbavn hudebn-soutn divadeln show se na Festivalu fantazie poprv objevila v programu Star Wars linie v roce 2007. Tehdy se spolu utkala hudba dvou odvkch soupe Star Wars a Star Treku. Nsledujc rok pak fanouci volili, zda se jim vce lb Williamsova hudba srie Hvzdnch vlek nebo hudba Howarda Shorea z trilogie Pna prsten. V roce 2009 se hudebn duel poprv objevil i v programu SoundtraConu. Tehdy Star Wars o pze divk soupeily s hudebnm svtem Harryho Pottera. V loskm roce se hudebn duel z organizanch dvod konal opt mimo dobu konn SoundtraConu. Star Wars si tentokrt zmily sv sly se svtem serilu Battlestar Galactica.

Po celou dobu byl vyzyvatelem v hudebnm souboji svt Hvzdnch vlek. Letos poprv tomu tak nebude a proti sob se postav losk vtz Battlestar Galactica a hudebn svt, kterm to ped tmi pti lety ve zaalo - Star Trek. Cel cyklus divadelnch pedstaven za doprovodu filmov hudby se tak uzave. Opt se tedy meme tit na prezidentku Roslinovou, admirla Adamu, Karu Trace a dal postavy ze svta BSG. Kdo z kapitn Hvzdn flotily a dalch postav, kter znme ze Star Treku, se jim postav? To se nechte pekvapit. Zda zvtz hudba Battlestar Galacticy i Star Treku budete moct sami rozhodnout v nedli 3. ervence od 15 hodin ve velkm sle KD Junior. Pokud mte njak kostm, a u ze svta BSG nebo Star Treku, nebo i z jinho sci-fi, budeme rdi, pijdete-li v nm. Pomete tak vytvoit tu sprvnou atmosfru.
Hudebn duel je spolenm poadem programovch lini Trekfest, Battlestar TARDIS a SoundtraCon, kter ho po ron odmlce opt zaazuje do svho programu. Realizace se ji tradin zhostila Hanaan a jej divadeln spolenost.


Nedle 3.7. 19:00 (velk sl KD Junior)

Krtk koncerty filmov hudby jste na Festivalu fantazie mohli v minulch letech zat zpravidla jen na slavnostnm zahjen festivalu. Letos jsme pro vs ve spoluprci s lini Trekfest poprv pipravili tak jeden takov koncert. Amlie z Montmartru, Batman, Harry Potter, Transformers, Star Trek jsou filmy, u kterch velkou roli hrla hudba. A prv nkter z nich budou na programu. Zaposlouchte se do klavrnch prav znmch skladeb v podn jednoho z fanouk scifi a fantasy. Jak nron je nacviit takov skladby? Kolik asu to zabere? A kde lze sehnat noty? I na to najdete odpov.

Koncert byl bohuel z dvodu nhl nemoci klavristy zruen!!!


Pondl 4.7. 17:00 (Sokolovna - mstnost 33)

Na minulm ronku SoundtraConu jsme vyhlsili vsledky ankety, ve kter fanouci volili 10 nejlepch sci-fi soundtrack vech dob. V klubu Soundtracks na diskuznm serveru Lopuch mohli fanouci nominovat 10 dle jejich nzoru nejlepch soundtrack ke sci-fi filmm. Pot byly jejich hlasy seteny a z 10 titul s nejvtm potem hlas se v anket volil ten pln nejoblbenj sci-fi soundtrack. Vsledky jsme vyhlsili na SoundtraConu 2010, kde se nvtvnci mimo jin o kadm z 10 nejlepch soundtrack mohli dovdt zajmav informace a poslechnout si i krtkou hudebn ukzku.

Letos jsme se rozhodli uspodat podobnou anketu, ale tentokrt se zamenm na soundtracky z fantasy film. Jeliko je zbr fantasy nru velmi obshl a dala by se do nj potat i ada dalch podnr, rozhodli jsme se z ankety vylouit filmy natoen na motivy komiks a dle pak vechny animovan filmy. Tmto nrm budou vnovny samostatn ankety na nkterm z ptch ronk SoundtraConu. Nominovat bylo mon pouze orchestrln soundtracky z celoveernch fantasy film, kter oficiln vyly na hudebnm nosii. Pro ely nominac jsme jako pomcku sestavili tento pehled.

Vloni byla pro zasln nominac 10 soundtrack i nslednou volbu v anket nezbytn registrace na diskuznm serveru Lopuch a ada fanouk se tak kvli tomu volby nemohla zastnit. Letos jsme proto tuto monost rozili i pro n. Zjemci tedy mohli do 31. kvtna 2011 svch 10 nejoblbenjch fantasy soundtrack nominovat v ji zmiovanm diskuznm klubu Soundtracks na Lopuchu a nov i na naich facebookovch strnkch a nebo na na e-mailov adrese.

Po ukonen nominac jsme 1. ervna data z naeho mailu, z Facebooku a Lopuchu vyhodnotili, seetli vechny hlasy a sestavili ebek 10 fantasy soundtrack, kter od vs zskaly nejvt poet hlas. Z tch jsme vytvoili nsledujc anketu, ve kter jste mohli a do 20. ervna 2011 dt hlas dle vaeho nzoru tomu pln nejlepmu fantasy soundtracku. Vsledky ankety vyhlsme na SoundtraConu v pondl 4. ervence v 17 hodin. Tme se na vai hojnou ast!


Pondl 4.7. 23:00 (velk sl 12 sportovn haly)

Soundtrackotka nen jedin monost, kdy si budete moct na SoundtraConu zatancovat. Ve spoluprci s programovmi liniemi OrientCon a MoveCon jsme letos pipravili zbavn veer, kter se na Festivalu fantazie dosud neobjevil. Je to Bollywood Party! Jak ji nzev napovd, je uren pro vechny fanouky indickch film a pedevm jejich psobivch tanench scn, kter h vemi barvami, hravost, radost, miliny smv a neskutenou energi, kter vs dostane.
Celm veerem vs budou provzet E-Wan (za SoundtraCon) a Wynn (za OrientCon).

Po krtkm vodnm slovu si hned na zatku prty vychutnte iv vystoupen indickho tance v podn tanenic MoveConu. Ve zbytku veera pak na vlastn ki zaijete pravou bollywoodskou videodiskotku, na kter si budete moct zatancovat a pi napodobovn tch nejvtch bollywoodskch hvzd z promtanch tanench scn si ut i spoustu legrace. Nebojte, vt st psniek bude v modernjm stylu, kombinujcm indickou hudbu se zpadn, take se pi tanci neztratte, i kdy jste nikdy dn bollywoodsk film nevidli. Ti z vs, kdo nebudou chtt tancovat, se samozejm budou moct jen kochat asnmi hudebnmi videi, kter budeme promtat na pltno.

Bollywood Party je soust bollywoodskho tdne na Festivalu fantazie, kter spolen pipravily ve zmiovan ti programov linie. Odstartuje v programu SoundtraConu hned v pondl rno v 9 hodin pednkou s nzvem Dobr rno s Bollywoodem, ve kter vm jako ochutnvku na veer promtneme nkter z nejzajmavjch hudebnch vide z indickch film. Od 16 hodin pak v programu MoveConu mete navtvit tanen workshop Hrav Bollywood, kde se naute zklady bollywoodskho tance, abyste veer na Bollywood Party vem vyteli zrak. V nsledujcch dnech se pak v programu OrientConu mete tit hned na nkolik zajmavch pednek s tmatikou indick kultury a bollywoodskch film, kter si pro vs pipravila Wynn. Za zmku stoj napklad Shahrukh Khan, indick Brat Pitt, Indick tradin hudba, Barevn a len Bollywood, Doporuujeme indick filmy a ada dalch. Fanouci bollywoodskch film si jist pijdou na sv!

 

FF baner