Aktuᬮnketa: TOP 10 hudba SF&F seriᬹ

 

Extra 2012


2011 | 2012 | 2013

SoundraCon to nejsou jenom pednky, poznvac soute a projekce dokument a zznam koncert. V jeho programu najdete i celou adu specilnch poad, jakmi jsou napklad besedy se zajmavmi hosty, autogramidy, rzn ankety, zbavn soute a tanen veery. Prv o tchto extra poadech se postupn dovte bli informace na tto strnce.

Ptek 29.6. 18:00 - sobota 30.6. 21:00 (vechny budovy programu Festivalu fantazie)

Letos jsme pro vechny fanouky filmov hudby, kte maj soutivho ducha, pipravili krom Soundtrackovch hdanek, Soute Johna Williamse, Hudby superhrdin a dalch sout v rmci vybranch poad i dal bojovku. Losk soutn hra Najdi a poznej skladatele a jejich soundtracky se nvtvnkm programu SoundtraConu lbila. Letos bude obdobn hra s nzvem Najdi autory hudby ke sci-fi zamena na skladatele hudby ke sci-fi filmm. Pokud se j zastnte, budete mt za kol poznat filmov skladatele podle fotografi (opt bude k dispozici npovda) a piazovat k nim obrzky plakt sci-fi film, ke kterm tito autoi napsali hudbu. Po prostorch budov, ve kterch probh program Festivalu fantazie, budou jako vzdoba rozmstnny plaktky ve formtu A4. Na kadm plaktku budou fotografie filmovch skladatel, kde kad bude oznaena psmenem. Zrove na nich bude uvedeno i nkolik obrzk plakt sci-fi film s poadovm slem.

Vichni soutc si budou moct vyzvednout soutn formul ponaje zahjenm SoundtraConu, kter se odehraje v ptek 29. ervna od 18 hodin v zrcadlovm sle 3 v 2. pate KD Junior. Do tohoto formule postupn vypln k pslunm slm s nzvy film psmena se jmnem skladatele, kter podle nich sloil hudbu k danmu sci-fi filmu. Nejpozdji v sobotu 30. ervna ve 21 hodin pak sv vyplnn formule odevzdaj v zrcadlovm sle 3 hlavn organiztorce soute, Hanaan, event. v ppad jej neptomnosti nkomu z pednejcch. Vsledky soute budou vyhleny na stejnm mst v nedli 1. ervence od 16:00. Prvnch pt soutcch, kte poznaj nejvce skladatel a sprvn je piad je sci-fi filmm a zskaj nejvy poet bod, obdr diplom a jako cenu i njak ten sci-fi soundtrack. Budeme se tit na vai hojnou ast!


Sobota 30.6. 22:00 (velk sl 12 sportovn haly)

Po velkm spchu loskho ronku pro vs ve spoluprci s programovou lini OrientCon pipravujeme dal Bollywood Party! Tento zbavn tanen veer je uren pro vechny fanouky indickch film a jejich psobivch tanench scn, kter h vemi barvami, hravost, radost, miliny smv, rytmickou tanen hudbou a neskuten pozitivn energi.
Celm veerem vs opt budou provzet E-Wan (za SoundtraCon) a Wynn (za OrientCon).

Leton Bollywood Party bude pojat ve velkm stylu! Hned v vodu se mete tit na vystoupen tanen skupiny Aaja Nachle, kter pedvede nkolik ukzek indickho tance. Pak vs Helena Valtov, zakladatelka tto skupiny a zrove i profesionln lektorka bollywoodskho tance, nau zkladn tanen kroky a pohyby, kter jist vyuijete bhem bollywoodsk videodiskotky. Na t si budete moct zatancovat a ut i spoustu zbavy pi napodobovn tch nejvtch indickch hvzd z tanench scn, kter budeme ve vysok kvalit promtat na pltno. Nemuste mt strach, stejn jako na losk Bollywood Party bude vt st psniek v modernjm stylu, kombinujcm indickou hudbu se zpadn, take se pi tanci urit neztratte. Ti z vs, kdo nebudou chtt tancovat, se budou moct bavit sledovnm hudebnch vide.

Oproti loskmu ronku jsme si pro vs letos krom vystoupen profesionln tanen skupiny Aaja Nachle pipravili i nkolik pekvapen a sout. V jedn z nich napklad mete vyhrt tmatick indick balek. Sta, kdy poznte vech pt slavnch bollywoodskch filmovch hvzd v poped naeho plaktu (viz ne) a jejich jmna polete nejpozdji do 28. ervna na e-mail wynn.ova@gmail.com. Samozejm nezapomete uvst sv jmno a pjmen, eventueln pezdvku. Ze sprvnch odpovd budeme losovat pmo na Bollywood Party jednoho astlivce, kter si cenu odnese, ppadn i sn. Vt verzi plaktu se zmiovanmi pti hvzdami indickch film, kter mte poznat, najdete na strnkch OrientConu.


Bollywood Party bude stejn jako v minulm roce soust bollywoodskho programu na Festivalu fantazie, kter spolen pipravily programov linie SoundtraCon a OrientCon. Zane v programu SoundtraConu hned v sobotu 30. ervna rno pednkou s nzvem Dobr rno s Bollywoodem, ve kter vm E-Wan jako ochutnvku na veer promtne nkter z nejzajmavjch a nejslavnjch hudebnch vide z indickch film poslednch let. V nsledujcm tdnu se pak v programu OrientConu mete tit hned na nkolik zajmavch pednek s tmatikou indick kultury a bollywoodskch film, kter si pipravila Wynn. Za zmku stoj napklad Indick svtky a slavnosti, Sci-fi a fantasy v indickch filmech, Delhi - neuviteln msto, Doporuujeme indick filmy, Indick kuchyn a ada dalch. Mte se jist na co tit!

 

FF baner