Aktuᬮnketa: TOP 10 hudba SF&F seriᬹ

 

Festival fantazieCo to vlastn ten Festival fantazie je?
Festival fantazie se kadoron kon na zatku ervence v Chotboi (kraj Vysoina), tm v samm stedu esk republiky. Jak ji naznauje nzev festivalu, je uren pro vechny, kte se nechaj rdi unet fantazi, a ji svoj vlastn nebo nkoho jinho. Vdy je to tak v esk republice nejvt setkn vech pznivc fantazie a svt s n spojench, a se ji jedn o fantastiku literrn, filmovou, serilovou, hern i jinou. Na sv si pijdou nejen fanouci sci-fi, fantasy a hororu, ale i ti se zjmem o modern technologie, zhady, mytologii, historii, vojenstv a dokonce i tanec a hudbu.
Festival fantazie je ale pedevm pln zbavy. Krom pednek a dokument si zde dosytosti mete ut filmy, serily, divadeln a ermsk pedstaven, besedy s tvrci, hry a turnaje, rzn soute, tanec a pochopiteln i hudbu.

Program
Krom SoundtraConu mete na Festivalu fantazie navtvit celou adu dalch zajmavch programovch lini:

AMcon - linie pro vechny fanouky anime a mangy
Avalcon - program pro fanouky fantastick literatury
BabCon - setkn pznivc sci-fi serilu Babylon 5
Battlestar TARDIS - Battlestar Galactica, Doctor Who a Torchwood
BritCon - komediln seril erven trpaslk a obecn britsk humor
ComicsCon - ve pro fanouky komiksu a komiksovch hrdin
DiscCon - linie ڞasn Zemplochy Terryho Pratchetta
FanFest - kadoron festival amaterskch film a fanfilm
Fantasy a mty - ve o fantasy, pedevm pak o svt Pna prsten
FutureCon - konference o budoucnosti ve spolenosti a technologich
Gatecon - Hvzdn brna a serily Stargate SG-1 a Stargate Atlantis
Harry Potter - ve o fantasy svt spisovatelky J.K. Rowlingov
HistoryCon - pednkov blok zamen na djiny a historick postavy
InfantilCon - setkn pro vechny lidi, kte se chtj vrtit do dtstv
Jatkon - vlen technika, strategie, historie, souasnost i budoucnost armd
Klasikon - setkn fanouk star dobr titn sci-fi a klasickch sci-fi film
MaelstrM - fantastika, historie, sociln vda, kultura a dal sfry naeho svta
MerliNarnia - ve pro fanouky a ptele fantasy srie Letopisy Narnie
MoveCon - vnovno tanci, bojovm umnm, ermu, jze, masm, apod.
NightCon - setkn pro pznivce nonho svta upr a vlkodlak
OnCon - programov linie pro hre on-linovch her na Internetu
OrientCon - ve pro fanouky Japonska, jeho kultury a historie
SeriesCon - linie vnovan pouze serilm veho monho druhu
SimpsCon - ve pro fanouky rodiny Simpsonovch ze Springfieldu
SlayerCon - setkn fanouk Josse Whedona (Buffy, Angel, Firefly)
SpyCon - pini, James Bond, Mission: Impossible, Alias, 24, apod.
Star Wars - linie uren pro fanouky Hvzdnch vlek
SupernaturalCon - ve o populrnm serilu Lovci duch
Trekfest - zbavou nabit programov linie vnovan Star Treku
ViragoFest - Xena, Herkules, Brutln Nikita, Zoufal manelky, arodjky
cel program Festivalu fantazie
rozmstn programu FF 2013


Filmy
Nechce se vm sedt jenom na pednkch a nebo sledovat jeden dokument i serilovou epizodu za druhou? V prbhu Festivalu fantazie mete v kin shldnout za vstupn do 30 K hned nkolik film, od starch titul a po pln novinky.
pehled film


Hry
Rdi si hrajete, a ji v relnm nebo virtulnm svt? Tak pro vs je tu GameFest, setkn pznivc potaovch, konzolovch, karetnch, deskovch a sportovnch her a her na hrdiny, kde se mete dosytosti vydit.
ve o hrch


Host
Na Festivalu fantazie se mete krom jinho setkat se spoustou znmch osobnost svta fantastiky. K nejzajmavjch hostm, na kter mete narazit, pat napklad Jan Kantrek (esk pekladatel dl Terryho Pratchetta), Frantika Vrbensk (spisovatelka), Ondrej Herec (pekladatel a teoretik fantastiky), Jaroslav Mosteck (spisovatel), Miroslav amboch (spisovatel), Pavel Renn (spisovatel), Tom Nmec (fredaktor asopisu Pevnost) a ada dalch.
vichni host


Speciln program
A kdy vm ani tohle vechno nesta, mete navtvit rzn divadeln pedstaven, vstavu obraz Lubomra Kupka, sout kostm FF Cosplay, rzn diskotky, plnon tanen, karaoke show, tombolu a adu slavnostnch veer. Krom toho si v nkolika obchdcch mete nakoupit knky, figurky a jin fantasy zbo, deskov a karetn hry, hlavolamy, potaov hry, metalick obrzky a dokonce i soundtracky. A kdy u budete mt toho veho dost a budete chtt poznat krsy msta Chotbo, mete navtvit mstn zmek, ve kterm mimo jin sdl i mstsk muzeum a nebo se jen tak projt po zmeckm parku. A aby toho nebylo mlo, na blzkm letiti v Dobkov si dokonce mete zaplatit vyhldkov let.
vce o specilnm programuPihlen a sluby
A te vs jist napad, jak se na Festival fantazie mu pihlst, jak se tam dostanu, kde budu spt, co budu jst a hlavn kolik m to vechno bude stt? Vezmeme to tedy pkn popoad.


Vstupn
Jak u to v ivot chod, kad legrace nco stoj a nic nen zadarmo. ast na Festivalu fantazie samozejm neme bt vyjmkou. Velikost vstupnho do jist mry zvis na tom, na jak dlouho pojedete a kdy zaplatte. Prmrn vstupn na jeden cel den in 250 K. Pokud zaplatte nejpozdji do 31.5., mete na celm pobytu uetit a 20%! Vzhledem k vstupnm, kter dnes na podobnch akcch zaplatte, a mnostv pednek, sout, promtn, besed a jinch aktivit, kter za to mete navtvit, je cena pvtiv. I za lstek do kina, divadla i na koncert zaplatte mnohdy vc. Navc dti, senioi, novci a i ti, kte aktivn lkaj dal astnky, mohou zskat slevy na vstupnm.
vce o vstupnm


Pravidla asti
Pochopiteln jako kad vt kulturn akce i Festival fantazie m sv pravidla, kter by ml kad jeho astnk dodrovat. Jedn se o fanoukovskou akci, na kter nikdo nevydlv (vstupn je vzhledem k nkladm udrovno skuten na nejni mon me). Vichni astnci by tak mli dodrovat zkladn pravidla slunosti, chovat se ohledupln, dodrovat porn a bezpenostn pedpisy, nevyruovat bhem poad, nepokozovat zazen, dodrovat istotu, uklzet po sob, poslouchat pokyny poadatel a samozejm nosit stle viditeln vstupenku s itelnm jmnem, aby bylo vidt, e tam nejsou tzv. "na erno". Zamezte tak zbytenm problmm, nedorozumnm a v krajnm ppad i vylouen z festivalu. Nebudete-li si na mst nm jisti, budete se chtt na nco zeptat nebo budete chtt upozornit na njak problm i nepravost, neostchejte se a obrate se na poadatele. Pomhte jim tak, aby byl Festival fantazie co mon nejlep.
podrobn pravidla asti


Pihlen
Na Festival fantazie a tm pdem i na SoundtraCon se mete pihlsit na tto strnce:

Pihlka k asti

Pihlaovn probh v systmu AMBER, ve kterm se provd jednorzov registrace do systmu a pihlaovn astnk na jednotliv festivaly. Krom toho je zde i monost najt si spolujezdce na cestu do Chotboe a zpt nebo teba vyhledat anotace poad. Pednejc zde pihlauj sv poady do programu. Pipomnme astnkm, kte v minulosti Festival fantazie, Festival fantazie Specil nebo PragoFFest navtvili a jsou v systmu ji zaregistrovni, e registrace v AMBERu staila pouze jednou! Prosm nevytvejte nov login, pokud u njak mte! Zbyten byste tm poadatelm festivalu komplikovali prci. Pokud jste zapomnli daje k pihlen, pokuste se najt mail, kter vm systm po registraci poslal, a nebo postupujte podle npovdy v systmu.
Jak ji bylo eeno, nrok na snen vstupn vznik pihlenm a kompletn platbou nejpozdji do 31.5.!


Doprava
Do Chotboe, kde se Festival fantazie pod, se d dostat hned nkolika zpsoby. Nejvce vyuvanou dopravou mezi astnky je pravdpodobn peprava po eleznici pravidelnmi spoji eskch drah ze smru od Havlkova Brodu nebo od Pardubic. Na Chotboskm nmst, kter je coby kamenem dohodil od vekerho dn, krom toho stav hned nkolik autobusovch linek. Z Prahy dokonce vyjd speciln "festivalov autobus", kter vs v ptek 29.6. piveze a v nedli 8.7. odpoledne zase odveze zptky do Prahy. Mete samozejm vyut vlastn dopravu autem. Parkovn je povoleno hned na nkolika mstech v okol Kulturnho domu Junior, hlavnho centra festivalovho dn. Po vlastnch to samozejm tak mete zkusit, ale jen v zvislosti na vzdlenosti vchozho bodu. Tato monost je skuten asi jen pro vytrval chodce. Leteckou a lodn dopravu zatm nikdo nezkusil. Ani ji moc nedoporuujeme! Nejsp byste mli problmy s pistnm.
ve o doprav na FF


Ubytovn
Pokud chcete pijet na vce dn, samozejm budete potebovat nkde uloit sebe a svoje vci. K tomuto elu je k dispozici hned nkolik ubytovacch zazen. Vtina astnk Festivalu fantazie zpravidla vyuv span ve spacku ve kolnch tdch a ve Sportovn hale za symbolick poplatek. Uritou novinkou je ubytovn ve vlastnm stanu v Arn (zasteen zimn stadion). Doporuujeme punty do u s sebou! Obas mete narazit na chrpajc i jin zvuky vyluzujc spolunoclenky. Vt pohodl za vt penz nabz lka na interntech a ubytovnch a pro nron za jet vt penz pak komfortn ubytovn v hotelu. Cena ubytovn se neodvj pouze od kategorie, kterou si zvolte, ale i od dlky pobytu. m vce noc si zaplatte, tm vs ubytovn vyjde v pepotu na jeden den levnji. Pokud mte zjem o njak kvalitnj ubytovn a span ve spacku v mstnosti s nkolika dalmi lidmi nen zrovna vae pedstava klidn strven noci, doporuujeme se pihlsit s dostatenm pedstihem. O lep ubytovn toti bv velk zjem.
podrobn pehled ubytovn


Stravovn
Nebojte se, na Festivalu fantazie hlady neumete! A ani s sebou nemuste tahat vsluku z domova. V Chotboi si mete zajt na jdlo do nkter z mnoha hospod a restaurac. Muste se ovem pipravit na monost, e nebudete sami, kdo bude mt zrovna v tu dobu hlad, take zde bv obas plno a na dobr obd i veei si muste pokat. Nkte z nvtvnk vyuvaj pedplacen stravovn, kter si mete objednat hned pi pihlaovn, sndani za 40 K, obd za 70 K a veei tak za 70 K. Na mst lze za 20 K dokoupit polvku. Nevhodou tohoto zpsobu stravovn je vak omezen ve vbru jdel a v asovm obdob, kdy se jdlo vydv. Pokud zrovna v tu dobu b njak program, kter vs zajm, muste oelet bu program a nebo nechat propadnout jdlo. Pokud vysloven netrvte na teplm jdle v restauraci, hospod i jdeln, mete se stravovat pmo v arelu festivalu. V Kulturnm dom mte krom dvou bar k dispozici i hospdku a ajovnu, dal bar je pak v Sokolovn a v kin Druba mete navtvit oblben bar Velk voi. Pokud vm ani to nebude stait, v okol je hned nkolik supermarket a obchod s potravinami.
ve o stravovn


Dal sluby
Organiztoi Festivalu fantazie nabz mimo toho i dal sluby. Mete si zahrt fotblek, kulenk, ipky, fotbal, volejbal, badminton, pjit si kolo a projet se po okol, zastnit se burzy knih, asopis, DVD, VHS nebo CD, pipojit se na internet pomoc wi-fi nebo pota dostupnch pmo na mst, atd. K dispozici je i atna a v ppad zrann i zdravotnch pot lkrnika. V kin tak funguje informan sluba na recepci. Dal informace najdete t na informanch tabulch a v broue, kterou dostanete po pijezdu v astnickch materilech.
vce o informanch slubch
vce o dalch slubch


Co s sebou
Rozhodn si nezapomete s sebou vzt penze, doklady (obansk prkaz nebo jin doklad totonosti), vytitn potvrzen pihlky a hlavn dobrou nladu, toleranci a mysl a srdce oteven novm ptelstvm a zitkm. To ostatn je u jenom na vs, ale kdybyste peci jenom nevdli co s sebou a mte strach, abyste nco dleitho nenechali doma, tak vm teba tahle strnka pome.


Podtreno seteno, na Festivalu fantazie nebudete muset spt pod mostem a ani tam neumete hlady. Navc se dovte spoustu novch zajmavch vc, seznmte se s mnoha zajmavmi lidmi, navete nov ptelstv a k tomu vemu si jet uijete spoustu zbavy a tu sprvnou festivalovou atmosfru.

A samozejm tak nepropsnte dal SoundtraCon!

 

FF baner