Aktuᬮnketa: TOP 10 hudba SF&F seriᬹ

 

Novinky< Novj Star >

 17.7. 2012Autor: E-Wan 

Report ze SoundtraConu 2012

Tak 5. ronk SoundtraConu je za nmi, nicmn zde, ppadn v Archivu, je k dnenmu dni k dispozici report ze SoundtraConu 2012, kter se konal ve dnech 29.6.-1.7. 2012 v rmci Festivalu fantazie v Chotboi. Report sepsal Kalidor, ktermu tmto dkujeme.


 

 26.6. 2012Autor: E-Wan 

Pesun z velkho slu a fotky Johna Ottmana

Ped asem jsme vs informovali, e v nedli 1. ervence odpoledne nae dva poady, konkrtn vyhlen vsledk ankety Top 10 hudba SF&F seril a pednka Hudebn duely - rekapitulace, probhnou ve velkm sle KD Junior. Bohuel z dvodu zmn v programu Festivalu fantazie ve velkm sle se oba tyto poady pesouvaj do mstnosti SoundtraConu, t.j. do zrcadlovho slu . 3 ve druhm pate KD Junior. asy obou poad zstvaj stejn, viz program.

Pokud jste loni z njakho dvodu nestihli autogramidu s Johnem Ottmanem a mli byste zjem o podepsanou fotografii tohoto filmovho skladatele a stihae, tak mte anci! Jeliko nm pr fotografi zbylo, tak jsme je nechali Johnem Ottmanem podepsat. No a vy si je mete na letonm SoundtraConu zakoupit, a to za stejnou cenu, jakou stly fotky loni, t.j. 50 K. Fotku si mete koupit na SoundtraConu v zrcadlov mstnosti, a to bu u E-Wana, Anthonyho nebo Kalidora.


 

 22.6. 2012Autor: E-Wan 

Soute na SoundtraConu 2012

Na minulch roncch SoundtraConu jsme obvykle dlali maximln dv soute. Letos se mete tit hned na nkolik sout, a to jak samostatnch, tak i rznch minisout, kter probhnou v rmci rznch pednek a dalch poad. Hned v ptek 29.6. na zahjen SoundtraConu odstartujeme bojovku Najdi autory hudby ke sci-fi, kter pob a do soboty 30.6. do 21:00. Jej autorkou a realiztorkou je Hanaan. Soutc budou v prostorch budov Festivalu fantazie hledat plaktky, na kterch budou vyobrazeny fotografie skladatel a oslovan obrzky plakt sci-fi film. kolem bude poznat filmov skladatele podle fotografi a piadit k nim obrzky plakt sci-fi film, ke kterm tito autoi napsali hudbu. Bli informace a instrukce k tto soutn he, kter navazuje na spch losk bojovky, najdete v sekci Extra program.

Dal sout bude ji tradin poznvaka hudebnch ukzek ze soundtrack aneb Soundtrackov hdanky, kter pro vs pipravil Anthony a na kter se mete tit v sobotu 30.6. ve 14:00. Jako obvykle budou ukzky jednodu a clen na irok publikum se zjmem o filmovou hudbu. Letos opravdu doporuujeme vem se soute zastnit, protoe cenu si odnese hned 10 soutcch, kte poznaj nejvce ukzek! V souvislosti s naimi oslavami letonch 80. narozenin Johna Williamse pipravujeme i Sout Johna Williamse, kter je urena pedevm pro vechny fanouky tohoto legendrnho filmovho skladatele. Sout, kter probhne v nedli 1.7 od 12:00, bude rozdlena na poznvaku hudebnch ukzek z Williamsovch soundtrack a na teoretickou st, ve kter si soutc na 10 ukzkch ov sv znalosti Williamsova ivota a dla. Prvnch pt mst si odnese krsn diplom Hanky Vittkov a njak ten soundtrack. Absolutn vtz zsk hned dva soundtracky a diplom s titulem Nejvt fanouek Johna Williamse. Vyhlen vtz vech t sout probhne v nedli 1.7. v 16:00. Take pokud se nkter z tchto t sout zastnte, tak byste na vyhlen rozhodn nemli chybt ;)

Jist vs zajm, co vechno letos mete vyhrt za soundtracky. Abychom vs trochu nalkali na to se astnit co nejvce naich sout, tak neprozradme, na kter z nich mete vyhrt ten i onen soundtrack. Pouze prozradme, e vzhledem k potu sout a ocennch mst jich je opravdu hodn! Podkovat za to meme tdrm sponzorm, kte ceny do sout vnovali. Jsou jimi: esk internetov obchod SoundTrack.cz, americk vydavatelstv Film Score Monthly a pedevm pak americk vydavatel soundtrack La-La Land Records, kter v nedvn dob napklad vydal naprosto asn 3CD set s kompletn hudbou Jerryho Goldsmithe z prvnho filmovho Star Treku. Vem sponzorm srden dkujeme, jmenovit pak Pavlu Chocholovi ze SoundTrack.cz, Lukasovi Kandallovi z Film Score Monthly, Craigovi Spauldingovi ze Screen Archives Entertainment a samozejm MV Gerhardovi a Mattu Verboysovi z La-La Land Records!

Toto vak nejsou jedin soute! Vyhrt zajmav ceny mete i v rmci rznch pednek a poad. Hned v ptek 29.6. od 20:00 si napklad na pednce Hudba superhrdin mete vyzkouet, jak dobe poznte filmov superhrdiny podle jejich hudby. Nsledujc den rno vs na Dobrm rnu s Bollywoodem ek mal minisout. Mimochodem nkolik sout chystme i v souvislosti se sobotn Bollywood Party, o kter se bli informace dovte v sekci Extra program.

Posledn sout vs pak ek v nedli na projekci zznamu rozhovoru s Bearem McCrearym, kter se nm podailo domluvit jako alternativu za plnovanou nvtvu tohoto talentovanho skladatele, kter kvli asovmu vyten nakonec nemohl do Chotboe pijet. Mal test probhne ped samotnou projekc. Bhem n vyhodnotme vsledky a na konci poadu ze sprvnch odpovd vylosujeme jednoho vtze, kter si odnese vskutku zajmav a celkem vzcn CD - podepsan promo vbru hudby z Battlestar Galacticy, kter Bear McCrearyho sm vybral a jako suvenr vnoval hercm a lenm tbu, kte se podleli na tomto populrnm sci-fi serilu. Garantujeme vm, e tohle CD, kter do soute vnoval a podepsal Bear McCreary osobn, v obchod se soundtracky neseenete! Budeme se tit na vai hojnou ast! 

 18.6. 2012Autor: E-Wan 

Poady SoundtraConu ve velkm (sle)

Program letonho SoundtraConu se vrac zpt do chotboskho KD Junior, kde ns najdete od ptku 29. ervna do nedle 1. ervence v druhm pate v zrcadlovm sle . 3. V sobotu v noci si pak odskome do sportovn haly do velkho slu 12, kde spolen s kolegy z OrientConu rozjedeme Bollywood Party (bli informace najdete v sekci Extra).

V nedli 1.7. odpoledne se na dv hodiny s programem pesuneme do velkho slu KD Junior. Od 14:00 zde mete navtvit vyhlen vsledk na ankety Top 10 hudba SF&F seril, ve kter volte 10 nejlepch soundtrack z televiznch seril z tmatikou sci-fi, fantasy a horor. V anket mete hlasovat jet do tohoto ptku 22. ervna, kdy se uzavr!

Po vyhlen vsledk ankety se od 15:00 mete tit na hodinovou pednku, ve kter Hanaan zrekapituluje pt ronk spnch hudebnch duel, zbavnch interaktivnch divadelnch pedstaven, ve kterch se postupn utkaly tyto hudebn svty: Star Wars, Star Trek, Pn prsten, Harry Potter a Battlestar Galactica. Na pednce se dovte, jak hudebn duely vznikaly, a pipomenete si zajmav momenty a vtipy. To ve za doprovodu fotografi a hudebnch ukzek. 

 14.6. 2012Autor: E-Wan 

John Williams v programu SoundtraConu 2012

Letos v noru oslavil John Williams ji 80. narozeniny. Do oslav vznamnho jubilea tohoto legendrnho filmovho skladatele se zapojujeme i v programu SoundtraConu, a to nkolika pednkami, projekcemi zznam koncert a sout.

Hned v ptek 29.6. si od 22 hodin v Noci s Johnem Williamsem prostednictvm fotografi, zbr z film a zznam z koncert a udlen cen zrekapitulujeme psobivou kariru tohoto svtov uznvanho skladatele. Po tto dvouhodinovce se pak od plnoci mete podvat na zznam koncertu John Williams in Boston z roku 1997, kter probhl v americkm Bostonu, kde John Williams lta psobil jako fdirigent orchestru Boston Pops. Na koncert krom jinho zazn populrn hudba ze Star Wars trilogie a slavn oscarov melodie.

V sobotu 30.6. od 11 hodin se v Kauze John Williams podvme na pr znmch soundtrack (napklad E.T., elisti, Hook, Sm doma,...), kde mete najt skladby podobn hudb jinch autor. Zmnme se i o pr ppadech, kdy byl John Williams za sv dajn vykrdn dokonce hnn a k soudu. Hned po tto pednce vs ek dal zznam koncertu, tentokrt galakoncertu, kter probhl v roce 2003 u pleitosti oteven budovy Walt Disney Concert Hall z dlny architekta Franka Gehryho. V podn Losangelesk filharmonie pod taktovkou dirigent Esa-Pekky Salonena a Johna Williamse uslyte slavn filmov melodie ze Zlat ry Hollywoodu a tak legendrn dlo klasick hudby Stravinskho Svcen jara, kter se v minulosti stalo velkou inspirac pro celou adu filmovch skladatel, Johna Williamse nevyjmaje.

Zavrenm oslav Williamsovch osmdestin bude Sout Johna Williamse, kter probhne v nedli 1.7. od 12 hodin. Zde si budete na 32 hudebnch ukzkch a 18 otzkch moct ovit, jak jste na tom se svmi znalostmi Williamsovy tvorby a jak dobe znte jeho soundtracky. Prvnch 5 soutcch, kte zskaj nejvy poet bod, si odnese njak ten Williamsv soundtrack a diplom s krsnou grafikou Hanky Vittkov. Absolutn vtz pak zsk titul Nejvt fanouek Johna Williamse.

Pokud mte stejn jako my hudbu Johna Williamse rdi, tak jste na vechny uveden poady srden zvni! 

 7.6. 2012Autor: E-Wan 

Zmny v programu

Bohuel nkter fanouky filmov hudby nejsp zklameme informac, e leton SoundtraCon bude bez hosta! esk skladatel, kter byl v jednn, toti nakonec nebude moct do Chotboe pijet. Z toho dvodu jsme tak byli nuceni udlat nkolik zmn v programu. Msto pvodn plnovan besedy jsme zaadili dva nhradn poady. Tak jsme upravili nedln program, a to hlavn kvli pesunu rekapitulace hudebnch duel a vyhodnocen ankety Top 10 hudba SF&F seril ze zrcadlovho slu do velkho slu KD Junior. Aktuln podobu programu i s anotacemi najdete zde. asov harmonogram pak zde. Doufme, e i pes leton absenci hosta vs program zaujme a na SoundtraCon zavtte.

Pokud vm beseda s hostem bude peci jenom hodn chybt a mte i jin zjmy ne filmovou hudbu, tak vs mon oslov nkter z host Festivalu fantazie. Krom obvyklch nvtvnk z ad eskch a slovenskch spisovatel, vtvarnk, vdc a zstupc mdi se letos toti mete tit hned na nkolik zahraninch herc a hereek. Za zmnku stoj napklad Jeremy Bulloch, kter si zahrl znmou postavu Boby Fetta v klasick Star Wars trilogii. Hrl ale i v nkolika bondovkch (Smithera, asistenta pana Q) i populrnm sci-fi serilu Doctor Who. Dalm zajmavm hostem bude i britsk hereka a zpvaka Natalia Tena, kterou mnoz znaj jako bystrozorku Nymfadoru Tonksovou z film o Harry Potterovi. Fanouky serilu Stargate SG-1 jist pot nvtva Garryho Chalka alias plukovnka Chekova. Hrl ale i v krimi serilu Odloen ppady, kde ztvrnil jednu z hlavnch rol, inspektora Pawlachuka. adu zahraninch hereckch host uzavr Mira Furlan, znm napklad ze seril LOST (Francouzka Danielle Rousseau) a Babylon 5 (vyslankyn Delenn). Mezi zahraninmi autory sci-fi a fantasy literatury pak mezi hosty dominuje jmno americkho spisovatele Davida Webera, tvrce knin srie o Honor Harringtonov. Veker informace o hostech Festivalu fantazie naleznete v tomto pehledu.


 

 3.6. 2012Autor: Fighter 

ANKETA: TOP 10 hudba SF&F seril

Do 31.5. 2012 jste mli monost nominovat 10 nejlepch soundtrack ze sci-fi/fantasy seril v diskuznm klubu Soundtracks na Lopuchu nebo na na strnce na Facebooku. V dnes nov oteven anket TOP 10 hudba SF&F seril mete vybrat nejlep z nejlepch.

 

 12.5. 2012Autor: E-Wan 

Program SoundtraConu 2012

Pokud se letos chystte na SoundtraCon a zajm vs, co vechno vs ek, tak se podvejte na n program. Najdete zde nejen kompletn asov rozpis vech pednek, sout, besed s hosty, zbavnch veer, promtn videozznam koncert a dalch poad, ale i anotace, kter obsahuj strun popis, o em dan poad bude. Podoba programu se samozejm jet me zmnit. Doufme, e vs zaujme a e i letos na SoundtraCon pijedete. Pipomnme, e na Festival fantazie, na kterm SoundtraCon ve dnech od 29.6. do 1.7. 2012 probhne, se mete pihlaovat v systmu AMBER.


 

< Novj Star >

 

FF baner